Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language “Darbaspēka nodokļu konkurētspējas novērtējums Baltijas valstīs un Polijā”
Title in English “Labour Tax Competitiveness Assessment in the Baltic States and Poland”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Baiba Šmite-Roķe, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Darbaspēka nodokļu konkurētspējas novērtējums Baltijas valstīs un Polijā”. Jebkuras valsts nodokļu sistēmas un ekonomiskās situācijas uzlabošanā īpaša loma ir darbaspēka nodokļu ķīlim, jo tas ietekmē bezdarba līmeni, uzņēmējdarbības vidi, ekonomisko aktivitāti un tautsaimniecības izaugsmi, produktivitāti, iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī valsts konkurētspēju starptautiskajā līmenī. Darbaspēka nodokļu ķīlis Eiropas Savienībā ir nesamērīgi augsts. Lai gan šobrīd pasaulē ir daudz ekonomisko aktualitāšu, kas ir saistītas ar Covid-19 pandēmiju, darbaspēka nodokļu ķīļa samazināšana ir ne mazāk aktuāls jautājums ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Pētījuma objekts – darbaspēka nodokļu ķīlis, pētījuma priekšmets – darbaspēka nodokļu konkurētspēja no ekonomiskās izaugsmes perspektīvas Baltijas valstīs un Polijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darbaspēka nodokļu sasaisti ar valsts ekonomisko izaugsmi un identificēt fiskāli neitrālus ieteikumus darbaspēka nodokļu ķīļa samazināšanā. Darba praktiskā vērtība ir priekšlikumu izstrādāšana valsts budžetam ieņēmumu kompensēšanā, samazinot darbaspēka nodokļus. Šajā pētījumā tiks izmantotas vispārzinātniskās metodes (analīze un sintēze, abstrahēšana, monogrāfiskā jeb aprakstošā metode) un matemātiski statistiskās metodes (darba devēju izmaksu, nodokļu ķīļa aprēķināšana un salīdzināšana). Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. 1. daļā analīzes rezultātā tika konstatēts, ka starp Baltijas valstīm un Poliju lielākais darbaspēka nodokļu ķīlis ir Latvijā, 2. daļā tika izvērtēts darbaspēka nodokļu ķīlis kā galvenais faktors valsts konkurētspējai pasaules tirgū un izpētīti fiskāli neitrāli ieteikumi darbaspēka nodokļu ķīļa samazināšanā (piemēram, darbaspēka nodokļu novirzīšana uz nodokļiem ar mazāku ietekmi uz ekonomikas attīstību), savukārt 3. daļā tika izstrādāti vairāki priekšlikumi ieņēmumu kritumu kompensēšanā, samazinot darbaspēka nodokļus Latvijā. Darba apjoms ir 46 lapas, kas satur 17 attēlus un 12 tabulas. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti 9 secinājumi un 5 priekšlikumi. Bakalaura darba ietvaros tika izmantoti 49 informācijas avoti, t.sk. mācību grāmatas, LR normatīvie akti, zinātniskie pētījumi, starptautiskās publikācijas, statistiskās informācijas avoti u.c. interneta resursi.
Keywords Darbaspēka nodokļi, darbaspēka nodokļu ķīlis, konkurētspēja, nevienlīdzība
Keywords in English Labour Taxes, labour tax wedge, competitiveness, inequality
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 15.05.2022 21:06:16