Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nelegālā tirgus ietekme uz akcīzes nodokli Baltijas valstīs"
Nosaukums angļu valodā “The Impact of the Illegal Market on the Excise Duty in the Baltic Countries”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Baiba Šmite-Roķe
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Nelegālā tirgus ietekme uz akcīzes nodokli Baltijas valstīs”. Darba tēma ir aktuāla un svarīga, jo akcīzes nodokļa īpatsvars preču cenā ir liels, nodokļa likmes pastāvīgi paaugstinās, kas rada risku nelegālā patēriņa kāpumam, tāpēc katru gadu nelegālais tirgus sasniedz un aizņem lielu daļu no kopēja tirgus apmēra, kas negatīvi ietekmē legālu tirgu un valsts budžeta ieņēmumus, jo lielie zaudējumi ir īpaši akcīzes nodoklim. Bakalaura darba pētījuma objekts ir akcīzes nodokļa likmes un ieņēmumi valsts budžetā. Pētījuma priekšmets ir akcīzes preču nelegālais tirgus. Pētāmā problēma ir akcīzes preču nelegālā tirgus izplatība Baltijas valstīs. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem Baltijas valstīs, novērtēt akcīzes preču patēriņa tendences un to ietekmi uz budžeta ieņēmumiem, kā arī novērtēt, vai esošie nelegālā tirgus apkarošanas pasākumi ir pietiekami efektīvi. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi izpētīt esošo situāciju Baltijas valstīs, akcīzes nodokļa būtību; izpētīt akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem Baltijas valstīs; izpētīt akcīzes preču patēriņu Baltijas valstīs un to ietekmi uz budžeta ieņēmumiem; iepazīties ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un likumiem, kas saistīti ar akcīzes nodokli; iepazīties ar vairākiem ziņojumiem un rakstiem no dažādām institūcijām; izvērtēt un analizēt nelegālā akcīzes preču tirgus apjomus Baltijas valstīs; iepazīties ar akcīzes preču nelegālā tirgus apkarošanas pasākumiem. Rezultātā tika apkopoti pētījumu rezultāti, statistikas informācija un konkrēti piemēri, lai detalizēti noskaidrotu un izpētītu nelegālā tirgus ietekmi uz akcīzes nodokli Baltijas valstīs. Bakalaura darbā tika izmantotas sekundāro datu analīze un statistiskā analīze. Bakalaura darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par izstrādāto darbu un izstrādāti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt samazināt akcīzes preču nelegālo apriti Baltijas valstīs. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses, tajā iekļauti 7 tabulas un 12 attēli. Darbā izmantotas 76 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis, nelegālais tirgus, kontrabanda
Atslēgas vārdi angļu valodā excise duty, illegal market, smuggling
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2022 19:52:00