Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nelegālā tirgus ietekme uz akcīzes nodokli Baltijas valstīs"
Title in English “The Impact of the Illegal Market on the Excise Duty in the Baltic Countries”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Baiba Šmite-Roķe
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Nelegālā tirgus ietekme uz akcīzes nodokli Baltijas valstīs”. Darba tēma ir aktuāla un svarīga, jo akcīzes nodokļa īpatsvars preču cenā ir liels, nodokļa likmes pastāvīgi paaugstinās, kas rada risku nelegālā patēriņa kāpumam, tāpēc katru gadu nelegālais tirgus sasniedz un aizņem lielu daļu no kopēja tirgus apmēra, kas negatīvi ietekmē legālu tirgu un valsts budžeta ieņēmumus, jo lielie zaudējumi ir īpaši akcīzes nodoklim. Bakalaura darba pētījuma objekts ir akcīzes nodokļa likmes un ieņēmumi valsts budžetā. Pētījuma priekšmets ir akcīzes preču nelegālais tirgus. Pētāmā problēma ir akcīzes preču nelegālā tirgus izplatība Baltijas valstīs. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem Baltijas valstīs, novērtēt akcīzes preču patēriņa tendences un to ietekmi uz budžeta ieņēmumiem, kā arī novērtēt, vai esošie nelegālā tirgus apkarošanas pasākumi ir pietiekami efektīvi. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti uzdevumi izpētīt esošo situāciju Baltijas valstīs, akcīzes nodokļa būtību; izpētīt akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem Baltijas valstīs; izpētīt akcīzes preču patēriņu Baltijas valstīs un to ietekmi uz budžeta ieņēmumiem; iepazīties ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un likumiem, kas saistīti ar akcīzes nodokli; iepazīties ar vairākiem ziņojumiem un rakstiem no dažādām institūcijām; izvērtēt un analizēt nelegālā akcīzes preču tirgus apjomus Baltijas valstīs; iepazīties ar akcīzes preču nelegālā tirgus apkarošanas pasākumiem. Rezultātā tika apkopoti pētījumu rezultāti, statistikas informācija un konkrēti piemēri, lai detalizēti noskaidrotu un izpētītu nelegālā tirgus ietekmi uz akcīzes nodokli Baltijas valstīs. Bakalaura darbā tika izmantotas sekundāro datu analīze un statistiskā analīze. Bakalaura darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi par izstrādāto darbu un izstrādāti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt samazināt akcīzes preču nelegālo apriti Baltijas valstīs. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses, tajā iekļauti 7 tabulas un 12 attēli. Darbā izmantotas 76 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords akcīzes nodoklis, nelegālais tirgus, kontrabanda
Keywords in English excise duty, illegal market, smuggling
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 15.05.2022 19:52:00