Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas darbības pilnveidošanas risinājumi aizliegto un ierobežoto preču kontrolē”
Nosaukums angļu valodā “Solutions for Improving Customs Control of Prohibited and Restricted Goods”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Andrejs Valbahs
Anotācija Anotācija Bakalaura darba „Muitas darbības pilnveidošanas risinājumi aizliegto un ierobežoto preču kontrolē” mērķis ir novērtēt muitas darbību un pielietojamās metodes ierobežoto un aizliegto preču kontrolē un sniegt priekšlikumus muitas darbības pilnveidošanā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek noteikti šādi uzdevumi: • aplūkot un analizēt starptautiskās tirdzniecības tendences un apdraudējumus ko tā rada, • sniegt ierobežojumiem un aizliegumiem pakļauto preču raksturojumu, • aplūkot un analizēt muitas funkciju realizēšanai izmantojamās metodes, • novērtēt muitas darbību un pielietojamās metodes ierobežoto un aizliegto preču kontrolē, • veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tika pētītas starptautiskās tirdzniecības tendences. Otrajā daļā sniegts ierobežojumiem un aizliegumiem pakļauto preču vispārējs raksturojums. Trešajā daļā apkopotas muitas funkcijas, uzdevumi un metodes, kuras tiek pielietotas preču kontrolē. Ceturtajā daļā, tika izvērtēti pieejamie dati par preču plūsmu un atklātajiem pārkāpumiem ierobežoto un aizliegto preču jomā. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 77 lapaspusēm, tas satur 24 attēlus, 3 tabulas un bibliogrāfisko sarakstu. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām un 8 nodaļām.
Atslēgas vārdi Muita, Funkcijas, Ierobežojumi un aizliegumi, Ierobežotās un aizliegtās preces, Muitas kontrole, Metodes, Starptautiskā tirdzniecība, Narkotiskās vielas, CITES, Ieroči, Ķīmiskās vielas,Divējāda pielietojuma preces,Uzdevumi, Kompetentā iestāde.
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom, Features, Restrictions and prohibitions, Restricted and prohibited goods, Customs control, Methods, International trade, Narcotic substances, CITES, Weapons, Chemicals, Dual-use items, Tasks, Competent authority.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2022 16:43:02