Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas darbības pilnveidošanas risinājumi aizliegto un ierobežoto preču kontrolē”
Title in English “Solutions for Improving Customs Control of Prohibited and Restricted Goods”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer Andrejs Valbahs
Abstract Anotācija Bakalaura darba „Muitas darbības pilnveidošanas risinājumi aizliegto un ierobežoto preču kontrolē” mērķis ir novērtēt muitas darbību un pielietojamās metodes ierobežoto un aizliegto preču kontrolē un sniegt priekšlikumus muitas darbības pilnveidošanā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek noteikti šādi uzdevumi: • aplūkot un analizēt starptautiskās tirdzniecības tendences un apdraudējumus ko tā rada, • sniegt ierobežojumiem un aizliegumiem pakļauto preču raksturojumu, • aplūkot un analizēt muitas funkciju realizēšanai izmantojamās metodes, • novērtēt muitas darbību un pielietojamās metodes ierobežoto un aizliegto preču kontrolē, • veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tika pētītas starptautiskās tirdzniecības tendences. Otrajā daļā sniegts ierobežojumiem un aizliegumiem pakļauto preču vispārējs raksturojums. Trešajā daļā apkopotas muitas funkcijas, uzdevumi un metodes, kuras tiek pielietotas preču kontrolē. Ceturtajā daļā, tika izvērtēti pieejamie dati par preču plūsmu un atklātajiem pārkāpumiem ierobežoto un aizliegto preču jomā. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no 77 lapaspusēm, tas satur 24 attēlus, 3 tabulas un bibliogrāfisko sarakstu. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām un 8 nodaļām.
Keywords Muita, Funkcijas, Ierobežojumi un aizliegumi, Ierobežotās un aizliegtās preces, Muitas kontrole, Metodes, Starptautiskā tirdzniecība, Narkotiskās vielas, CITES, Ieroči, Ķīmiskās vielas,Divējāda pielietojuma preces,Uzdevumi, Kompetentā iestāde.
Keywords in English Custom, Features, Restrictions and prohibitions, Restricted and prohibited goods, Customs control, Methods, International trade, Narcotic substances, CITES, Weapons, Chemicals, Dual-use items, Tasks, Competent authority.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 14.05.2022 16:43:02