Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Klientu apkalpošanas risinājumu analīze Brīvostas Muitas kontroles punktā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customer Service Solutions in the Customs Control Point at Freeport of Riga”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Raimonds Zukuls, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors
Anotācija Globalizācijas procesa ietekmē arvien aktuālāka kļūst starptautiskā tirdzniecība, kur galvenais mērķis ir piesaistīt rentablus iekšzemes un ārzemju klientus, lai palielinātu peļņu un sasniegtu organizācijas mērķus. Klientu piesaistīšanu tiešā veidā ietekmē klientu apkalpošanas kvalitāte, tāpēc klientu apkalpošana ir nozīmīgs process mikro un makro ekonomikā. Bakalaura darba “Klientu apkalpošanas risinājumu analīze Brīvostas Muitas kontroles punktā” mērķis ir izpētīt Brīvostas Muitas kontroles punkta klātienes klientu apkalpošanas procesu, lai izprastu esošo klientu apkalpošanas līmeni un izstrādātu priekšlikumus klientu apkalpošanas kvalitātes līmeņa uzlabošanai. Bakalaura pētījuma objekts ir klientu apkalpošanas process Brīvostas MKP, un pētījuma priekšmets ir muitas funkciju un muitošanas procesa īstenošana, nesabojājot attiecības ar klientiem un klientu apmierinātības līmeni. Darba uzdevumi ir: 1. Izpētīt klientu apkalpošanas procesa teoriju un būtību; 2. Analizēt klientu apkalpošanas procesa problēmas un klientu plūsmas dinamiku; 3. Izpētīt Brīvostas MKP iekšējos procesus, kas ietekmē klientu apkalpošanu; 4. Novērtēt klientu apkalpošanas kvalitāti ietekmējošos faktorus; 5. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus klientu apkalpošanas procesa pilnveidošanai Brīvostas MKP. Darba ietvaros tiek pētīta Brīvostas MKP klientu apkalpošanas problemātika, nosakot galvenās klientu apkalpošanas problēmas, muitas funkciju izpildes ietekme uz klientu apkalpošanas līmeni un klientu plūsmu, klientu apkalpošanas stratēģijas, kā arī klientu attiecību pārvaldības teorija un to piemērošana Brīvostas Muitas kontroles punktā. Tiek izskatīti un analizēti daži no klientu plūsmas iespējamiem modeļiem un analizēti dati, kas iegūti no klātienes klientu intervēšanas rezultātiem, lai novērtētu klātienes apkalpošanas līmeni, kā arī dati no darbinieku intervēšanas rezultātiem, lai analizētu Brīvostas Muitas kontroles punkta darba vidi, darbinieku motivācijas līmeni un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Darbs sastāv no: 2 daļām, 7 apakšnodaļām, 66 lapaspusēm, 19 attēliem, 7 tabulām, 69 bibliogrāfiskiem avotiem un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Rīgas brīvostas muitas kontroles punkts, klientu apkalpošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga Freeport Customs Control point, customer service
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2022 22:08:21