Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Klientu apkalpošanas risinājumu analīze Brīvostas Muitas kontroles punktā”
Title in English “Analysis of Customer Service Solutions in the Customs Control Point at Freeport of Riga”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Raimonds Zukuls, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors
Abstract Globalizācijas procesa ietekmē arvien aktuālāka kļūst starptautiskā tirdzniecība, kur galvenais mērķis ir piesaistīt rentablus iekšzemes un ārzemju klientus, lai palielinātu peļņu un sasniegtu organizācijas mērķus. Klientu piesaistīšanu tiešā veidā ietekmē klientu apkalpošanas kvalitāte, tāpēc klientu apkalpošana ir nozīmīgs process mikro un makro ekonomikā. Bakalaura darba “Klientu apkalpošanas risinājumu analīze Brīvostas Muitas kontroles punktā” mērķis ir izpētīt Brīvostas Muitas kontroles punkta klātienes klientu apkalpošanas procesu, lai izprastu esošo klientu apkalpošanas līmeni un izstrādātu priekšlikumus klientu apkalpošanas kvalitātes līmeņa uzlabošanai. Bakalaura pētījuma objekts ir klientu apkalpošanas process Brīvostas MKP, un pētījuma priekšmets ir muitas funkciju un muitošanas procesa īstenošana, nesabojājot attiecības ar klientiem un klientu apmierinātības līmeni. Darba uzdevumi ir: 1. Izpētīt klientu apkalpošanas procesa teoriju un būtību; 2. Analizēt klientu apkalpošanas procesa problēmas un klientu plūsmas dinamiku; 3. Izpētīt Brīvostas MKP iekšējos procesus, kas ietekmē klientu apkalpošanu; 4. Novērtēt klientu apkalpošanas kvalitāti ietekmējošos faktorus; 5. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus klientu apkalpošanas procesa pilnveidošanai Brīvostas MKP. Darba ietvaros tiek pētīta Brīvostas MKP klientu apkalpošanas problemātika, nosakot galvenās klientu apkalpošanas problēmas, muitas funkciju izpildes ietekme uz klientu apkalpošanas līmeni un klientu plūsmu, klientu apkalpošanas stratēģijas, kā arī klientu attiecību pārvaldības teorija un to piemērošana Brīvostas Muitas kontroles punktā. Tiek izskatīti un analizēti daži no klientu plūsmas iespējamiem modeļiem un analizēti dati, kas iegūti no klātienes klientu intervēšanas rezultātiem, lai novērtētu klātienes apkalpošanas līmeni, kā arī dati no darbinieku intervēšanas rezultātiem, lai analizētu Brīvostas Muitas kontroles punkta darba vidi, darbinieku motivācijas līmeni un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Darbs sastāv no: 2 daļām, 7 apakšnodaļām, 66 lapaspusēm, 19 attēliem, 7 tabulām, 69 bibliogrāfiskiem avotiem un 2 pielikumiem.
Keywords Rīgas brīvostas muitas kontroles punkts, klientu apkalpošana
Keywords in English Riga Freeport Customs Control point, customer service
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 13.05.2022 22:08:21