Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēra un tā sadalījuma analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Amount and Breakdown of Mandatory State Social Insurance Contributions"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents Baiba Šmite-Roķe
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēra un tā sadalījuma analīze”. Darbā tiek akcentēts, ka jebkura persona var zaudēt darba ienākumus sakarā ar personas veselības stāvokļa pasliktināšanos, invaliditātes iegūšanu, maternitāti, bezdarbu, negadījumu darba vietā, arodslimības iegūšanu un citiem faktoriem. Līdz ar to jautājums par sociālo apdrošināšanu ir aktuāls jebkurai strādājošai personai. Protams, apdrošinātai personai ir jāsniedz arī savs ieguldījums – godprātīgi jāveic obligātas iemaksas valsts speciālajā budžetā. Lai gan šķiet pašsaprotami, ka īstenot sarunas un veikt sabiedrības informēšanu par šī nodokļa grozījumiem ir svarīgi, veiktais pētījums pierādīja, ka vairākumam darba ņēmēju nav pietiekamas informācijas par viņu tiesībām, pienākumiem, veikto iemaksu izlietojumu mērķiem un tiem nav pilnīgas sapratnes par aprēķinu norisi. Iespējams, ka būtiska informācija pilnīgi nenonāk līdz personām, jo tā netiek pasniegta pietiekami vienkāršotā veidā. Bieža prakse ir arī nelikumīga un beztiesīga darba piedāvājuma pieņemšana bez darba līguma. Tas nozīmē, ka patiesi būtiski ir vērst uzmanību uz sociālās apdrošināšanas sistēmu, tās lomu nodokļu maksātāju dzīvē. Darbā tika izvirzīts pētījuma jautājums - kādi pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru un sadalījumu, nosedzot sociālos pabalstus un samazinot sabiedrības neuzticību sociālās aizsardzības sistēmai? Darba mērķis – teorētiski un praktiski izzināt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apmēru un sadalījumu Latvijā, sociālā apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanu, atbilstīgi speciālā budžeta ienākumiem un sniegt potenciālos risinājumus valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pilnveidošanā. Pētījuma objekts – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, analizējot to apmēru un sadalījumu. Pētījuma priekšmets – valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu īstenošana atbilstīgi speciālā budžeta ieņēmumiem. Darba rezultātā tika noskaidrots, ka VSAA nepietiekoši informē sabiedrību par sociālās drošības sistēmu. Lai to risinātu, lietderīgi būtu domāt par iespējām izmantot reklāmas informācijas sniegšanai, samazināt birokrātiju, vienkāršot elektroniskos pakalpojumus, paātrināt pakalpojuma saņemšanas un dokumentu apstrādes laiku. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no 69 lappusēm, 14 attēliem, 3 tabulām, 3 pielikumiem. Darba izklāsts veidots no 3 daļām.
Atslēgas vārdi VSAOI, sociālie pabalsti, sociālā apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Compulsory state social insurance contributions, social security, social benefits
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2022 17:50:01