Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēra un tā sadalījuma analīze”
Title in English “Analysis of the Amount and Breakdown of Mandatory State Social Insurance Contributions"
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Vaira Gromule
Reviewer Baiba Šmite-Roķe
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēra un tā sadalījuma analīze”. Darbā tiek akcentēts, ka jebkura persona var zaudēt darba ienākumus sakarā ar personas veselības stāvokļa pasliktināšanos, invaliditātes iegūšanu, maternitāti, bezdarbu, negadījumu darba vietā, arodslimības iegūšanu un citiem faktoriem. Līdz ar to jautājums par sociālo apdrošināšanu ir aktuāls jebkurai strādājošai personai. Protams, apdrošinātai personai ir jāsniedz arī savs ieguldījums – godprātīgi jāveic obligātas iemaksas valsts speciālajā budžetā. Lai gan šķiet pašsaprotami, ka īstenot sarunas un veikt sabiedrības informēšanu par šī nodokļa grozījumiem ir svarīgi, veiktais pētījums pierādīja, ka vairākumam darba ņēmēju nav pietiekamas informācijas par viņu tiesībām, pienākumiem, veikto iemaksu izlietojumu mērķiem un tiem nav pilnīgas sapratnes par aprēķinu norisi. Iespējams, ka būtiska informācija pilnīgi nenonāk līdz personām, jo tā netiek pasniegta pietiekami vienkāršotā veidā. Bieža prakse ir arī nelikumīga un beztiesīga darba piedāvājuma pieņemšana bez darba līguma. Tas nozīmē, ka patiesi būtiski ir vērst uzmanību uz sociālās apdrošināšanas sistēmu, tās lomu nodokļu maksātāju dzīvē. Darbā tika izvirzīts pētījuma jautājums - kādi pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru un sadalījumu, nosedzot sociālos pabalstus un samazinot sabiedrības neuzticību sociālās aizsardzības sistēmai? Darba mērķis – teorētiski un praktiski izzināt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apmēru un sadalījumu Latvijā, sociālā apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanu, atbilstīgi speciālā budžeta ienākumiem un sniegt potenciālos risinājumus valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pilnveidošanā. Pētījuma objekts – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, analizējot to apmēru un sadalījumu. Pētījuma priekšmets – valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu īstenošana atbilstīgi speciālā budžeta ieņēmumiem. Darba rezultātā tika noskaidrots, ka VSAA nepietiekoši informē sabiedrību par sociālās drošības sistēmu. Lai to risinātu, lietderīgi būtu domāt par iespējām izmantot reklāmas informācijas sniegšanai, samazināt birokrātiju, vienkāršot elektroniskos pakalpojumus, paātrināt pakalpojuma saņemšanas un dokumentu apstrādes laiku. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no 69 lappusēm, 14 attēliem, 3 tabulām, 3 pielikumiem. Darba izklāsts veidots no 3 daļām.
Keywords VSAOI, sociālie pabalsti, sociālā apdrošināšana
Keywords in English Compulsory state social insurance contributions, social security, social benefits
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 13.05.2022 17:50:01