Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „PVN darījumu risku pārvaldības pilnveide”
Nosaukums angļu valodā “Improving Management of VAT Transaction Risks”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule, Dr.sc.ing.
Recenzents Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mg.oec.
Anotācija Laura Janitena, maģistra darbs ,,PVN darījumu risku pārvaldības pilnveide” – RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedra, Rīga, 2022.gads. PVN ir nozīmīgākais nodoklis valsts pamatbudžetā. Vienmēr pastāv riski, ka nodokli var nesamaksāt, tādēļ ir jāseko nodokļu nomaksai, jāatpazīst un jānovērš nodokļu riski, t.sk. PVN darījumu riski, kā arī jāpilnveido esošā PVN darījuma risku pārvaldības sistēma. Darba mērķis: izstrādāt PVN darījumu risku pārvaldības pilnveidošanas pasākumus. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, jāveic šādi uzdevumi: 1)sniegt PVN raksturojumu, tā elementus, darījumu iekšzemē un ES būtību; 2)izanalizēt PVN nodokļu slogu Latvijā un ES, PVN ieņēmumus Latvijā pēdējo 3 gadu periodā; 3)salīdzināt un izanalizēt ēnu ekonomikas īpatsvaru un PVN plaisu Latvijā un ES; 4)izpētīt nodokļu risku, t.sk. PVN darījumu risku būtību un galvenos riskus, iespējas nodokļu maksātājiem iesaistīties ,,Padziļinātas sadarbības programmā”, NVR sistēmu, aplūkot vispopulārāko nodokļu risku vadības modeli – COSO modeli, iespējas veikt nodokļu risku diagnostiku; 5)izpētīt lielākos PVN darījumu riskus – darījumu partnera izvēli, PVN pārrobežu darījumos un PVN priekšnodokļa atskaitīšanu; 6)izanalizēt VID kontroles procesu un rezultātus; 7)apkopot tiesu prakses atziņas un analizēt izmaiņas PVN likumā. 8)izpētīt VID informācijas sistēmu pilnveidošanu; 9)izanalizēt pasākumus nodokļu, t.sk. darījumu risku pārvaldības pilnveides pasākumus nākotnē. Maģistra darbs ir veidots 3 nodaļās: 1. nodaļā sniegts PVN raksturojums, tā elementi, darījumu būtība Latvijā un ES, analizēts PVN slogs un PVN ieņēmumi, veikta ēnu ekonomikas un PVN plaisas analīze. 2. nodaļā ir izpētīta nodokļu, t.sk. darījumu risku pārvaldība - kas ir nodokļu maksātāju nodokļu un darījumu risks, nodokļu maksātāju iesaiste ,,Padziļinātas sadarbības programmā” un nodokļu risku vadības programmas nepieciešamība, kā arī pētīti galvenie riski – darījuma partnera izvēle, PVN priekšnodokļa uzskaites risks un riski pārrobežu darījumos. 3. nodaļā ir apskatīti pasākumi, kas uzlabo nodokļu maksātāja nodokļu, t.sk. darījumu risku pārvaldību t.i. pilnveides pasākumi – nodokļu kontroles, tiesu prakses atzinumi, PVN likumdošanas uzlabojumi, informācijas sistēmu attīstība VID un paredzamie PVN darījumu risku pilnveides pasākumi nākotnē. Darba nobeigumā ir secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lapaspuses, t.sk. 10 attēli, 6 tabulas un 2 formulas.
Atslēgas vārdi PVN, risku pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā VAT, risk management
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2022 09:10:12