Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „PVN darījumu risku pārvaldības pilnveide”
Title in English “Improving Management of VAT Transaction Risks”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Vaira Gromule, Dr.sc.ing.
Reviewer Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Mg.oec.
Abstract Laura Janitena, maģistra darbs ,,PVN darījumu risku pārvaldības pilnveide” – RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedra, Rīga, 2022.gads. PVN ir nozīmīgākais nodoklis valsts pamatbudžetā. Vienmēr pastāv riski, ka nodokli var nesamaksāt, tādēļ ir jāseko nodokļu nomaksai, jāatpazīst un jānovērš nodokļu riski, t.sk. PVN darījumu riski, kā arī jāpilnveido esošā PVN darījuma risku pārvaldības sistēma. Darba mērķis: izstrādāt PVN darījumu risku pārvaldības pilnveidošanas pasākumus. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, jāveic šādi uzdevumi: 1)sniegt PVN raksturojumu, tā elementus, darījumu iekšzemē un ES būtību; 2)izanalizēt PVN nodokļu slogu Latvijā un ES, PVN ieņēmumus Latvijā pēdējo 3 gadu periodā; 3)salīdzināt un izanalizēt ēnu ekonomikas īpatsvaru un PVN plaisu Latvijā un ES; 4)izpētīt nodokļu risku, t.sk. PVN darījumu risku būtību un galvenos riskus, iespējas nodokļu maksātājiem iesaistīties ,,Padziļinātas sadarbības programmā”, NVR sistēmu, aplūkot vispopulārāko nodokļu risku vadības modeli – COSO modeli, iespējas veikt nodokļu risku diagnostiku; 5)izpētīt lielākos PVN darījumu riskus – darījumu partnera izvēli, PVN pārrobežu darījumos un PVN priekšnodokļa atskaitīšanu; 6)izanalizēt VID kontroles procesu un rezultātus; 7)apkopot tiesu prakses atziņas un analizēt izmaiņas PVN likumā. 8)izpētīt VID informācijas sistēmu pilnveidošanu; 9)izanalizēt pasākumus nodokļu, t.sk. darījumu risku pārvaldības pilnveides pasākumus nākotnē. Maģistra darbs ir veidots 3 nodaļās: 1. nodaļā sniegts PVN raksturojums, tā elementi, darījumu būtība Latvijā un ES, analizēts PVN slogs un PVN ieņēmumi, veikta ēnu ekonomikas un PVN plaisas analīze. 2. nodaļā ir izpētīta nodokļu, t.sk. darījumu risku pārvaldība - kas ir nodokļu maksātāju nodokļu un darījumu risks, nodokļu maksātāju iesaiste ,,Padziļinātas sadarbības programmā” un nodokļu risku vadības programmas nepieciešamība, kā arī pētīti galvenie riski – darījuma partnera izvēle, PVN priekšnodokļa uzskaites risks un riski pārrobežu darījumos. 3. nodaļā ir apskatīti pasākumi, kas uzlabo nodokļu maksātāja nodokļu, t.sk. darījumu risku pārvaldību t.i. pilnveides pasākumi – nodokļu kontroles, tiesu prakses atzinumi, PVN likumdošanas uzlabojumi, informācijas sistēmu attīstība VID un paredzamie PVN darījumu risku pilnveides pasākumi nākotnē. Darba nobeigumā ir secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lapaspuses, t.sk. 10 attēli, 6 tabulas un 2 formulas.
Keywords PVN, risku pārvaldība
Keywords in English VAT, risk management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 13.05.2022 09:10:12