Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sporta infrastruktūras attīstības projekts Rīgā
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Sports Infrastructure in Riga
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents VRAA vecākais eksperts, Mg. oec., Dāvis Melnalksnis
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 29 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 31 avoti latviešu, 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analizējot autora darba ietvaros veiktos aprēķinus un salīdzinot tos ar “Daugavas stadiona” plānoto aktivitāšu 2022. gada kalendāro centrālā futbola laukuma noslodzes grafiku, autors secina, ka ir uzskatāmi redzams, ka “Daugavas stadiona” plānotie sezonas ieņēmumi no centrālā laukuma nomas, nespēs nosegt visa stadiona kopējās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. Lidz ar to tas šobrīd nespēj būt pašpietiekams un savas pamatdarbības nodrošināšanai, tam ir nepieciešama valsts atbalsta dotācija. Lai “Daugavas stadions” palielinātu ieņēmumus un varētu patstāvīgi darboties bez valsts atbalsta dotācijas, autors rosina veicināt sadarbību ar sporta organizācijām un centrālā futbola laukuma noma regulāriem (iepriekš ieplānotiem) sporta pasākumiem visas sezonas ietvaros – UEFA starptautiskajām futbola spēlēm. Nepieciešama ilgtermiņa sadarbība ar LFF par nacionālās vīriešu un sieviešu izlases spēļu aizvadīšanu “Daugava stadionā”. Sadarbības paplašināšana ar kultūras nozares organizācijām un pasākumu organizatoriem – organizējot vismaz divus koncertus “Daugavas stadionā” vasaras sezonā. Aktīvāk jāpopularizē “Daugavas stadiona” infrastruktūras iespējas un piedāvājumu, lai stadions iegūtu atpazīstamību, tas veicinātu kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, tādējādi nodrošinot papildus ieņēmumus. “Daugavas stadions” un veicinātu ekonomisko pienesumu apkaimes iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai un pilsētai kopumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sūniņš, R. Kamols, U. (2022). SPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS RĪGĀ. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 79 lpp.
Atslēgas vārdi Centrālais futbola laukums, sporta infrastruktūra, UEFA futbola spēles, valsts dotācija, sadarbība ar LFF.
Atslēgas vārdi angļu valodā Central football field, sports infrastructure, UEFA football games, state grant, cooperation with LFF.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2022 15:41:18