Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Sporta infrastruktūras attīstības projekts Rīgā
Title in English Project on Development of Sports Infrastructure in Riga
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer VRAA vecākais eksperts, Mg. oec., Dāvis Melnalksnis
Abstract Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 29 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 31 avoti latviešu, 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analizējot autora darba ietvaros veiktos aprēķinus un salīdzinot tos ar “Daugavas stadiona” plānoto aktivitāšu 2022. gada kalendāro centrālā futbola laukuma noslodzes grafiku, autors secina, ka ir uzskatāmi redzams, ka “Daugavas stadiona” plānotie sezonas ieņēmumi no centrālā laukuma nomas, nespēs nosegt visa stadiona kopējās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. Lidz ar to tas šobrīd nespēj būt pašpietiekams un savas pamatdarbības nodrošināšanai, tam ir nepieciešama valsts atbalsta dotācija. Lai “Daugavas stadions” palielinātu ieņēmumus un varētu patstāvīgi darboties bez valsts atbalsta dotācijas, autors rosina veicināt sadarbību ar sporta organizācijām un centrālā futbola laukuma noma regulāriem (iepriekš ieplānotiem) sporta pasākumiem visas sezonas ietvaros – UEFA starptautiskajām futbola spēlēm. Nepieciešama ilgtermiņa sadarbība ar LFF par nacionālās vīriešu un sieviešu izlases spēļu aizvadīšanu “Daugava stadionā”. Sadarbības paplašināšana ar kultūras nozares organizācijām un pasākumu organizatoriem – organizējot vismaz divus koncertus “Daugavas stadionā” vasaras sezonā. Aktīvāk jāpopularizē “Daugavas stadiona” infrastruktūras iespējas un piedāvājumu, lai stadions iegūtu atpazīstamību, tas veicinātu kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, tādējādi nodrošinot papildus ieņēmumus. “Daugavas stadions” un veicinātu ekonomisko pienesumu apkaimes iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai un pilsētai kopumā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sūniņš, R. Kamols, U. (2022). SPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS RĪGĀ. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 79 lpp.
Keywords Centrālais futbola laukums, sporta infrastruktūra, UEFA futbola spēles, valsts dotācija, sadarbība ar LFF.
Keywords in English Central football field, sports infrastructure, UEFA football games, state grant, cooperation with LFF.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 12.05.2022 15:41:18