Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „PVN risku analīze piegādēm uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of VAT Risks for Goods Imported to Other European Union Member States”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Daiga Zēna-Zēmane
Recenzents Māris Jurušs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir PVN risku analīze piegādēm uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Eiropas Kopienas dibināšanas pamatā jau sākotnēji bija pārliecība par ekonomisko sadarbību starp valstīm kā labklājības un miera veicināšanas faktoru. Brīva preču kustība, tirdzniecība starp dalībvalstīm bija viens no ES dibināšanas principiem. Vienotam tirgum ir būtiska nozīme visas Eiropas ietekmei arī globālā līmenī. Tā kā Eiropas Savienība ir pasaulē lielākais vienotais tirgus, tad Eiropas Savienība faktiski kalpo kā uzskatāms piemērs tirdzniecības, globalizācijas un ekonomikas atvērtības nodrošinātajiem ieguvumiem. Līdz ar ko pārrobežu tirdzniecība Eiropas Savienības ietvaros uzskatāma par Eiropas Savienības identitātes būtisku daļu. Turklāt šīs tirdzniecības apjomi nodrošina ievērojamu daļu no kopējā iekšējā tirgus apgrozījuma. Neskatoties uz to, ka katrā dalībvalstī nodokļu politika ir atšķirīga un nodokļu piemērošana katrā valstī atšķiras, tomēr Eiropas Savienības teritorijā ir ieviesta kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apskatīta pievienotās vērtības nodokļa vēsturiskā attīstība un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā normatīvais regulējums. Darba teorētiskā daļa izstrādāta, pētot un analizējot pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas normatīvo bāzi, Eiropas komisijas oficiālās tīmekļa vietnes, speciālo literatūru, publikācijas un interneta avotus. Darba praktiskajā daļā analizēti biežāk sastopamie riski, kas rodas vai var rasties veicot preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā, piemērojot šīm piegādēm pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi. Risku analīzes rezultātā izdarītie secinājumi un priekšlikumi šo risku minimizēšanai apkopoti darba noslēdzošajā daļā. Bakalaura darbs sastāv no 55 lapām, tajā ietverti 4 attēli un 2 tabulas.
Atslēgas vārdi PVN, preču piegādes
Atslēgas vārdi angļu valodā Intra-Community supplies
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2022 13:24:33