Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „PVN risku analīze piegādēm uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”
Title in English “Analysis of VAT Risks for Goods Imported to Other European Union Member States”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Daiga Zēna-Zēmane
Reviewer Māris Jurušs
Abstract Bakalaura darba tēma ir PVN risku analīze piegādēm uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Eiropas Kopienas dibināšanas pamatā jau sākotnēji bija pārliecība par ekonomisko sadarbību starp valstīm kā labklājības un miera veicināšanas faktoru. Brīva preču kustība, tirdzniecība starp dalībvalstīm bija viens no ES dibināšanas principiem. Vienotam tirgum ir būtiska nozīme visas Eiropas ietekmei arī globālā līmenī. Tā kā Eiropas Savienība ir pasaulē lielākais vienotais tirgus, tad Eiropas Savienība faktiski kalpo kā uzskatāms piemērs tirdzniecības, globalizācijas un ekonomikas atvērtības nodrošinātajiem ieguvumiem. Līdz ar ko pārrobežu tirdzniecība Eiropas Savienības ietvaros uzskatāma par Eiropas Savienības identitātes būtisku daļu. Turklāt šīs tirdzniecības apjomi nodrošina ievērojamu daļu no kopējā iekšējā tirgus apgrozījuma. Neskatoties uz to, ka katrā dalībvalstī nodokļu politika ir atšķirīga un nodokļu piemērošana katrā valstī atšķiras, tomēr Eiropas Savienības teritorijā ir ieviesta kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apskatīta pievienotās vērtības nodokļa vēsturiskā attīstība un pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā normatīvais regulējums. Darba teorētiskā daļa izstrādāta, pētot un analizējot pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas normatīvo bāzi, Eiropas komisijas oficiālās tīmekļa vietnes, speciālo literatūru, publikācijas un interneta avotus. Darba praktiskajā daļā analizēti biežāk sastopamie riski, kas rodas vai var rasties veicot preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā, piemērojot šīm piegādēm pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi. Risku analīzes rezultātā izdarītie secinājumi un priekšlikumi šo risku minimizēšanai apkopoti darba noslēdzošajā daļā. Bakalaura darbs sastāv no 55 lapām, tajā ietverti 4 attēli un 2 tabulas.
Keywords PVN, preču piegādes
Keywords in English Intra-Community supplies
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 12.05.2022 13:24:33