Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Communication in a Public Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Rita Ķepure Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti 96 avoti latviešu valodā, 1 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā aprakstītas iestādes Patērētāju tiesību aizsardzības centrs funkcijas un darbības virzieni, kā arī noskaidrots kādas metodes iestāde izmanto komunikācijā ar patērētājiem. Apskatītas arī iestādes iepriekš realizētās informatīvās kampaņas un vērtēti to rezultāti. Darba teorētiskajā daļā noskaidrots, kā ar iedzīvotājiem komunicē citas valsts iestādes Latvijā, kā arī veikta ar komunikāciju saistītu pētījumu analīze. Darba aprēķinu daļā vērtētas iestādes finansiālās iespējas komunikācijas attīstīšanā, analizēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kā arī piedāvāti risinājumi komunikācijas pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ķepure, R., Andersone, I (2022). Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 69.lpp.
Atslēgas vārdi Komunikācija valsts iestādē
Atslēgas vārdi angļu valodā Communication Public Institution
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2022 15:16:29