Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē
Title in English Project on Improvement of Communication in a Public Institution
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Uldis Kamols
Abstract Anotācija Noslēguma darba autors: Rita Ķepure Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., docente Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti 96 avoti latviešu valodā, 1 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā aprakstītas iestādes Patērētāju tiesību aizsardzības centrs funkcijas un darbības virzieni, kā arī noskaidrots kādas metodes iestāde izmanto komunikācijā ar patērētājiem. Apskatītas arī iestādes iepriekš realizētās informatīvās kampaņas un vērtēti to rezultāti. Darba teorētiskajā daļā noskaidrots, kā ar iedzīvotājiem komunicē citas valsts iestādes Latvijā, kā arī veikta ar komunikāciju saistītu pētījumu analīze. Darba aprēķinu daļā vērtētas iestādes finansiālās iespējas komunikācijas attīstīšanā, analizēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kā arī piedāvāti risinājumi komunikācijas pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ķepure, R., Andersone, I (2022). Komunikācijas pilnveidošanas projekts valsts iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 69.lpp.
Keywords Komunikācija valsts iestādē
Keywords in English Communication Public Institution
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.05.2022 15:16:29