Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauno darbinieku piesaistes projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on New Employee Engagement in a Information Technology Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Daira Aramina
Anotācija Noslēguma darba autors: Kristīne Žuka Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag. Psych. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Jauno darbinieku piesaistes projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā, un projektu aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp ar pielikumiem., tajā iekļauti 13 attēli, 5.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 42 angļu valodās. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: noslēguma darba gaitā ir apzināta un aprakstīta esošā situācija uzņēmumā cilvēkresursu nodaļā, iegūtie rezultāti atspoguļoti darba analītiskajā daļā. Darba gaitā veikta jauno darbinieku aptauja, kuras rezultātā ir apzināti uzņēmuma cilvēkresursu nodaļas divi potenciālie izaugsmes punkti, kuriem izstrādāti risinājumi, kas atspoguļoti darba praktiskajā daļā. Apskatīta jaunākā teorētiskā literatūra un praktiskie pētījumi cilvēkresursu attīstības jomā, pētījuma rezultāti ir atspoguļoti darba teorētiskajā daļā. Darba praktiskajā daļā ir piedāvāts veikt mentoru apmācības un veikta šo apmācību veikšanas ieguvumu un izmaksu analīze, kā arī piedāvāts veikt jaunas cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešanu un atspoguļoti tās ieviešanas ieguvumi un izmaksas. Darba rezultātā izstrādāti 9 secinājumi un izvirzīti 8 priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Žuka, K., Celmiņa, L. (2022). Jauno darbinieku piesaistes projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 73 lpp.
Atslēgas vārdi Atlase, Mentors, IT
Atslēgas vārdi angļu valodā Recruiting, Mentor, IT
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2022 11:31:48