Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jauno darbinieku piesaistes projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā
Title in English Project on New Employee Engagement in a Information Technology Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Daira Aramina
Abstract Noslēguma darba autors: Kristīne Žuka Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag. Psych. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Jauno darbinieku piesaistes projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā, un projektu aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp ar pielikumiem., tajā iekļauti 13 attēli, 5.tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 42 angļu valodās. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: noslēguma darba gaitā ir apzināta un aprakstīta esošā situācija uzņēmumā cilvēkresursu nodaļā, iegūtie rezultāti atspoguļoti darba analītiskajā daļā. Darba gaitā veikta jauno darbinieku aptauja, kuras rezultātā ir apzināti uzņēmuma cilvēkresursu nodaļas divi potenciālie izaugsmes punkti, kuriem izstrādāti risinājumi, kas atspoguļoti darba praktiskajā daļā. Apskatīta jaunākā teorētiskā literatūra un praktiskie pētījumi cilvēkresursu attīstības jomā, pētījuma rezultāti ir atspoguļoti darba teorētiskajā daļā. Darba praktiskajā daļā ir piedāvāts veikt mentoru apmācības un veikta šo apmācību veikšanas ieguvumu un izmaksu analīze, kā arī piedāvāts veikt jaunas cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešanu un atspoguļoti tās ieviešanas ieguvumi un izmaksas. Darba rezultātā izstrādāti 9 secinājumi un izvirzīti 8 priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Žuka, K., Celmiņa, L. (2022). Jauno darbinieku piesaistes projekts informācijas tehnoloģiju uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 73 lpp.
Keywords Atlase, Mentors, IT
Keywords in English Recruiting, Mentor, IT
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.05.2022 11:31:48