Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Motivation System in a Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Diāna Krasnova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag. Psych. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs darba daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 62 angļu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētītas un analizētas Latsign uzņēmuma darbinieku esošās motivēšanas sistēmas un pašreizējā apmierinātība ar darbu un darba vides apstākļiem. Darba teorētiskajā daļā analizētas motivēšanas teorijas zinātniskās literatūras darbu autoru pētījumos. Latsign uzņēmuma darbinieku motivēšanas alternatīvu ieviešanai izveidotas darbinieku anketas, kuru izstrādē ietverti Mekklelanda un Hercberga motivēšanas teoriju faktori. Vērtēti tādi faktori kā apmierinātību ar darbu; attiecības ar kolēģiem; attiecības ar vadību; finanšu aspekti; nemonetārie atalgojuma līdzekļus; varas un piederības sajūtu uzņēmumam. Rezultātā izstrādātas Latsing darbinieku motivācijas paaugstināšanas pilnveides vadlīnijas, kuras ietver trīs atšķirīgas motivēšanas sistēmas alternatīvas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Krasnova, D. (2022). Pakalpojumu uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 84 lpp.
Atslēgas vārdi Personāls, motivēšana, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel, motivation, evaluation
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2022 10:50:46