Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts
Title in English Project on Improvement of Employee Motivation System in a Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Diāna Krasnova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mag. Psych. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs darba daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 62 angļu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētītas un analizētas Latsign uzņēmuma darbinieku esošās motivēšanas sistēmas un pašreizējā apmierinātība ar darbu un darba vides apstākļiem. Darba teorētiskajā daļā analizētas motivēšanas teorijas zinātniskās literatūras darbu autoru pētījumos. Latsign uzņēmuma darbinieku motivēšanas alternatīvu ieviešanai izveidotas darbinieku anketas, kuru izstrādē ietverti Mekklelanda un Hercberga motivēšanas teoriju faktori. Vērtēti tādi faktori kā apmierinātību ar darbu; attiecības ar kolēģiem; attiecības ar vadību; finanšu aspekti; nemonetārie atalgojuma līdzekļus; varas un piederības sajūtu uzņēmumam. Rezultātā izstrādātas Latsing darbinieku motivācijas paaugstināšanas pilnveides vadlīnijas, kuras ietver trīs atšķirīgas motivēšanas sistēmas alternatīvas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Krasnova, D. (2022). Pakalpojumu uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 84 lpp.
Keywords Personāls, motivēšana, novērtēšana
Keywords in English Personnel, motivation, evaluation
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 10.05.2022 10:50:46