Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu organizēšanas projekts attālinātā darba ietvaros
Nosaukums angļu valodā Project on Organizing Human Resource Management Processes of a Service Company Within the Framework of Remote Work
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Daira Aramina
Anotācija Noslēguma darba autors: Anda Juraša-Geige Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Mg.oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu organizēšanas projekts attālinātā darba ietvaros Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veiktā pētījuma rezultātā autors ir guvis pārliecību, ka uzņēmuma personāla vadības procesu organizācija attālinātā darba ietvaros ir funkcionētspējīga. Lai uzlabotu un pilnveidotu personāla vadības procesu norisi digitālajā vidē, nepieciešams organizēt apmācības darbinieku digitālās pratības paaugstināšanai, izstrādāt uzņēmuma iekšējās intraneta sistēmas lietotāju rokasgrāmatu un izvērtēt individualizētas aplikācijas izveides iespējas darbinieku kā lietotāju ērtībai un informācijas aprites operativitātes paaugstināšanai. Attālinātā darba sociālās izolācijas kontekstā darba devējam jāmonitorē darbinieku psihoemocionālais stāvoklis, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot iespēju saņemt profesionālu palīdzību ārstniecības līgumiestādē. Darba devējam jāpārskata un jāpielāgo attālināti nodarbināto darba rezultātu ikmēneša novērtēšanas kritēriji. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Juraša-Geige, A., Gailīte, S. (2022). Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu organizēšanas projekts attālinātā darba ietvaros. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Atslēgas vārdi attālinātais darbs, personāla vadības process, pakalpojumu uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā remote work, human resource management process, service company
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2022 12:21:16