Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu organizēšanas projekts attālinātā darba ietvaros
Title in English Project on Organizing Human Resource Management Processes of a Service Company Within the Framework of Remote Work
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Daira Aramina
Abstract Noslēguma darba autors: Anda Juraša-Geige Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Mg.oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu organizēšanas projekts attālinātā darba ietvaros Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veiktā pētījuma rezultātā autors ir guvis pārliecību, ka uzņēmuma personāla vadības procesu organizācija attālinātā darba ietvaros ir funkcionētspējīga. Lai uzlabotu un pilnveidotu personāla vadības procesu norisi digitālajā vidē, nepieciešams organizēt apmācības darbinieku digitālās pratības paaugstināšanai, izstrādāt uzņēmuma iekšējās intraneta sistēmas lietotāju rokasgrāmatu un izvērtēt individualizētas aplikācijas izveides iespējas darbinieku kā lietotāju ērtībai un informācijas aprites operativitātes paaugstināšanai. Attālinātā darba sociālās izolācijas kontekstā darba devējam jāmonitorē darbinieku psihoemocionālais stāvoklis, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot iespēju saņemt profesionālu palīdzību ārstniecības līgumiestādē. Darba devējam jāpārskata un jāpielāgo attālināti nodarbināto darba rezultātu ikmēneša novērtēšanas kritēriji. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Juraša-Geige, A., Gailīte, S. (2022). Pakalpojumu uzņēmuma personāla vadības procesu organizēšanas projekts attālinātā darba ietvaros. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Keywords attālinātais darbs, personāla vadības process, pakalpojumu uzņēmums
Keywords in English remote work, human resource management process, service company
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 06.05.2022 12:21:16