Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Equity Crowdfunding platformas kā kapitāla finansēšanas avots jaunuzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem Baltijā
Nosaukums angļu valodā Equity Crowdfunding Platforms as a Source of Equity Funding for Startups and Small Businesses in the Baltics
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Raimonds Lieksnis
Recenzents Edgars Voļskis
Anotācija Šī darba mērķis ir izanalizēt pašreizējo tirgus situāciju saistībā ar iespēju piesaistīt līdzekļus uzņēmējdarbības vajadzībām, izmantojot kapitāla dalības kolektīvo finansējuma platformas (equity crowdfunding platforms). Lai sasniegtu šo mērķi, autore sniedz kapitāla kolektīvo finansēšanas platformu definīcijas, izskata platformu regulējumus un darbības pamatprincipus Eiropas Savienībā, aplūko kapitāla kolektīvo finansēšanas platformu uzņēmējdarbības modeļus, veic tirgus pārskatu un veic gan ārējo, gan iekšējo platformu analīzi. Darba mērķis ir izpētīt, kā darbojas uz pašu kapitālu balstītas kolektīvo kapitāla finansējuma platformas un kā tās ir saistītas ar Baltijas tirgu, lai tās varētu uzskatīt par patstāvīgu līdzekļu piesaistes instrumentu MVU. Pētījumā tika izmantotas kvantitatīvās un daļēji kvalitatīvās (sakarā ar informācijas trūkumu par jauno publisko institūciju) metodes ar induktīvo pieeju, kas galvenokārt balstās uz sekundārajiem datiem no ar šo pētījumu saistītiem rakstiem, tīmekļa vietnēm, grāmatām un laikrakstiem internetā. Tajā laikā, strādājot pie šīs tēmas, noteikti jāņem vērā jaunie Eiropas tiesību akti kolektīvo finansēšanas platformu jomā, tāpēc hipotētiski-deduktīvais pētījums ir vēl viens svarīgs instruments analīzē. Kvalitatīvā pieeja būtu nepilnīga arī bez intervijas ar galvenajiem lēmumu pieņēmējiem attiecībā uz Baltijas (īpaši Latvijas) kolektīvo kapitāla finansējuma platformām. Lai salīdzinātu kolektīvo kapitāla finansējuma platformu piedāvātos nosacījumus ar citām finansējuma piesaistes iespējām, tika sagatavots viena Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmuma novērtējums. Nobeigumā autore apkopo situāciju kolektīvo kapitāla finansējuma jomā Latvijā un Baltijas reģionā kopumā, lai atbildētu uz šī darba galveno jautājumu, vai kopējā situācija ir labvēlīga naudas piesaistei, izmantojot kolektīvo kapitāla finansējuma platformas, vai nē.
Atslēgas vārdi kolektīvais kapitāla finansējums, finansējums, investīcijas, akcija, pašu kapitāls, pašu kapitāla kolektīvo finansējuma platformas, MVU, jaunuzņēmumi, finansējums, Latvija, Igaunija, Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā crowdfunding, funding, investment, share, equity, equity crowdfunding platforms, SMEs, start-up, financing, Latvia, Estonia, Baltic countries
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2022 01:06:57