Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Equity Crowdfunding platformas kā kapitāla finansēšanas avots jaunuzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem Baltijā
Title in English Equity Crowdfunding Platforms as a Source of Equity Funding for Startups and Small Businesses in the Baltics
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer Edgars Voļskis
Abstract Šī darba mērķis ir izanalizēt pašreizējo tirgus situāciju saistībā ar iespēju piesaistīt līdzekļus uzņēmējdarbības vajadzībām, izmantojot kapitāla dalības kolektīvo finansējuma platformas (equity crowdfunding platforms). Lai sasniegtu šo mērķi, autore sniedz kapitāla kolektīvo finansēšanas platformu definīcijas, izskata platformu regulējumus un darbības pamatprincipus Eiropas Savienībā, aplūko kapitāla kolektīvo finansēšanas platformu uzņēmējdarbības modeļus, veic tirgus pārskatu un veic gan ārējo, gan iekšējo platformu analīzi. Darba mērķis ir izpētīt, kā darbojas uz pašu kapitālu balstītas kolektīvo kapitāla finansējuma platformas un kā tās ir saistītas ar Baltijas tirgu, lai tās varētu uzskatīt par patstāvīgu līdzekļu piesaistes instrumentu MVU. Pētījumā tika izmantotas kvantitatīvās un daļēji kvalitatīvās (sakarā ar informācijas trūkumu par jauno publisko institūciju) metodes ar induktīvo pieeju, kas galvenokārt balstās uz sekundārajiem datiem no ar šo pētījumu saistītiem rakstiem, tīmekļa vietnēm, grāmatām un laikrakstiem internetā. Tajā laikā, strādājot pie šīs tēmas, noteikti jāņem vērā jaunie Eiropas tiesību akti kolektīvo finansēšanas platformu jomā, tāpēc hipotētiski-deduktīvais pētījums ir vēl viens svarīgs instruments analīzē. Kvalitatīvā pieeja būtu nepilnīga arī bez intervijas ar galvenajiem lēmumu pieņēmējiem attiecībā uz Baltijas (īpaši Latvijas) kolektīvo kapitāla finansējuma platformām. Lai salīdzinātu kolektīvo kapitāla finansējuma platformu piedāvātos nosacījumus ar citām finansējuma piesaistes iespējām, tika sagatavots viena Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmuma novērtējums. Nobeigumā autore apkopo situāciju kolektīvo kapitāla finansējuma jomā Latvijā un Baltijas reģionā kopumā, lai atbildētu uz šī darba galveno jautājumu, vai kopējā situācija ir labvēlīga naudas piesaistei, izmantojot kolektīvo kapitāla finansējuma platformas, vai nē.
Keywords kolektīvais kapitāla finansējums, finansējums, investīcijas, akcija, pašu kapitāls, pašu kapitāla kolektīvo finansējuma platformas, MVU, jaunuzņēmumi, finansējums, Latvija, Igaunija, Baltijas valstis
Keywords in English crowdfunding, funding, investment, share, equity, equity crowdfunding platforms, SMEs, start-up, financing, Latvia, Estonia, Baltic countries
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 05.05.2022 01:06:57