Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Vienotu vadlīniju izstrāde sociāli atbildīgiem iepirkumiem, kas attiecināmi uz privātajā sektorā strādājošiem uzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Development of Common Guidelines for Socially Responsible Tenders, Applicable for Enterprises Operating in the Private Sector
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents Andrejs Jakobsons
Anotācija Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir “Vienotu vadlīniju izstrāde sociāli atbildīgiem iepirkumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem pārtikas industrijā”. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Autore maģistra darbā ir apskatījusi tieši MVU, tostarp lauksaimniecību, pārtikas ražotāju, pārtikas preču tirgotāju, ieguldījumu atbildīgas piegādes ķēdes stratēģijas īstenošanā. Latvijā MVU ir ekonomikas mugurkauls – lielākā daļa zemnieku saimniecību, pārtikas ražotāju ir tieši mazie vai vidējie uzņēmumi. Pārtikas sistēma ir īpaši interesanta pētniecības tēma, ņemot vērā piegādes ķēdes dalībnieku savstarpējo atkarību un saistību, kā arī pārtikas sistēmas uzņēmumu sadrumstaloto ieguldījumu un īstenotās iniciatīvas ilgtspējībā. Papildus, lauksaimniecības nozare (izņemot mājlopu lauksaimniecības) ir atbildīga par aptuveni 15% no globālā oglekļa piesārņojuma, savukārt augsne ir otrā lielākā oglekļa krātuve (eAgronom, 2022). Maģistra darba mērķis ir risināt nākotnes vadības izaicinājumus saistībā ar procedūru izstrādi, kas atbalstītu pārtikas nozares MVU ceļu uz sociāli atbildīgu uzņēmumu atlasi un to vadību visā uzņēmumu vērtību ķēdē. Par galveno pētniecības pamatu ir izvēlēta pārtikas industrija, pamatojoties uz tās ietekmi globālajā piesārņojumā. Maģistra darbā izmantoti primāro un sekundāro avotu dati, lai nodrošinātu faktu daudzpusību analīzes veikšanai. Ir izpētīta pieejamā teorētiskā literatūra, lai veiktu sākotnējo analīzi un izprastu sekundāro avotu izstrādātās vērtēšanas sistēmas un modeļus. Papildus ir izpētīta labākās prakses piemēru darbība pārtikas industrijā. Tika veiktas intervijas ar dažādu vietējo uzņēmumu pārstāvjiem un vadošajiem nozares ekspertiem. Maģistra darbs sastāv no 111 lappusēm, 6 tabulām, 8 figūrām un 9 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga piegādes ķēdes vadība, korporatīvā atbildīga, ilgtspējība, vides, sociālie un ētiskas pārvaldības principi piegādes ķēdē
Atslēgas vārdi angļu valodā Supply chain management, corporate sustainability, ESG, responsible sourcing
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 04.05.2022 18:13:31