Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Vienotu vadlīniju izstrāde sociāli atbildīgiem iepirkumiem, kas attiecināmi uz privātajā sektorā strādājošiem uzņēmumiem
Title in English Development of Common Guidelines for Socially Responsible Tenders, Applicable for Enterprises Operating in the Private Sector
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Aldis Greitāns
Reviewer Andrejs Jakobsons
Abstract Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir “Vienotu vadlīniju izstrāde sociāli atbildīgiem iepirkumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem pārtikas industrijā”. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Autore maģistra darbā ir apskatījusi tieši MVU, tostarp lauksaimniecību, pārtikas ražotāju, pārtikas preču tirgotāju, ieguldījumu atbildīgas piegādes ķēdes stratēģijas īstenošanā. Latvijā MVU ir ekonomikas mugurkauls – lielākā daļa zemnieku saimniecību, pārtikas ražotāju ir tieši mazie vai vidējie uzņēmumi. Pārtikas sistēma ir īpaši interesanta pētniecības tēma, ņemot vērā piegādes ķēdes dalībnieku savstarpējo atkarību un saistību, kā arī pārtikas sistēmas uzņēmumu sadrumstaloto ieguldījumu un īstenotās iniciatīvas ilgtspējībā. Papildus, lauksaimniecības nozare (izņemot mājlopu lauksaimniecības) ir atbildīga par aptuveni 15% no globālā oglekļa piesārņojuma, savukārt augsne ir otrā lielākā oglekļa krātuve (eAgronom, 2022). Maģistra darba mērķis ir risināt nākotnes vadības izaicinājumus saistībā ar procedūru izstrādi, kas atbalstītu pārtikas nozares MVU ceļu uz sociāli atbildīgu uzņēmumu atlasi un to vadību visā uzņēmumu vērtību ķēdē. Par galveno pētniecības pamatu ir izvēlēta pārtikas industrija, pamatojoties uz tās ietekmi globālajā piesārņojumā. Maģistra darbā izmantoti primāro un sekundāro avotu dati, lai nodrošinātu faktu daudzpusību analīzes veikšanai. Ir izpētīta pieejamā teorētiskā literatūra, lai veiktu sākotnējo analīzi un izprastu sekundāro avotu izstrādātās vērtēšanas sistēmas un modeļus. Papildus ir izpētīta labākās prakses piemēru darbība pārtikas industrijā. Tika veiktas intervijas ar dažādu vietējo uzņēmumu pārstāvjiem un vadošajiem nozares ekspertiem. Maģistra darbs sastāv no 111 lappusēm, 6 tabulām, 8 figūrām un 9 pielikumiem.
Keywords Ilgtspējīga piegādes ķēdes vadība, korporatīvā atbildīga, ilgtspējība, vides, sociālie un ētiskas pārvaldības principi piegādes ķēdē
Keywords in English Supply chain management, corporate sustainability, ESG, responsible sourcing
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 04.05.2022 18:13:31