Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Labklājības salīdzinājums- Darbaspēks pēc pieprasījuma pret ilgtermiņa nodarbinātība
Nosaukums angļu valodā Well-Being Comparison - on Demand Workforce vs. Long Term Employment
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Daiga Ērgle
Anotācija Pēdējo gadu laikā darbavietā notikušas būtiskas izmaiņas. Informācijas tehnoloģiju pieaugošā izmantošana darbā, nozaru globalizācija, organizatoriskā pārstrukturēšana, izmaiņas darba līgumos un darba grafikos – tas viss ir būtiski mainījis darba raksturu daudzos uzņēmumos, tostarp ilgtermiņa nodarbinātību un darbaspēku pēc pieprasījuma . Darba struktūra ir cieši saistīta ar cilvēka labsajūtu. Šī diplomdarba tēma ir “Labklājības salīdzinājums: darbaspēks pēc pieprasījuma pret ilgtermiņa nodarbinātību”. Darba mērķis ir noteikt labsajūtas saistību un tās nozīmi starp dažādiem darba veidiem, lai noskaidrotu, kurš darba veids vistiešāk iespaido, uzlabo vai pasliktina to. Labsajūta tiek mērīta izmantojot Likerta skalas izvirzītus apgalvojums, kam tiek aprēķināts katra indivīda labsajūtas rādītājs. Papildus norādot darba struktūru un labsajūtas rādītāju, tiek ievākti demogrāfiskie dati, kas ļauj veikt paralēlus un specifiskākus salīdzinājumus. Lai pārbaudītu izvirzīto izpētes jautājumu, kuram darba grafikam ir augstāks labklājības rādītājs un, lai apstiprinātu vai noliegtu izvirzīto hipotēzi, tiek izveidota aptauja, kuru var aizpildīts katrs, kuram ir pašreizēja darba pieredze. Aptaujas rezultāti tiek apkopoti un salīdzināti. Rezultāti atspoguļo, ka cilvēkiem ar pilnas slodzes darbu ir augstāks labsajūtas rādītājs nekā pārējām darba struktūrām. Teorētiskā analīze ir balstīta uz 72 literatūras avotiem. Diplomdarba apjoms ir 38 lapaspuses, tajā iekļautas 3 tabulas. Diplomdarba izstrādes valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi labklājība, darbinieki, dažādi darba veidi un grafiki
Atslēgas vārdi angļu valodā welfare, workers, different types of work and schedules
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 21.04.2022 02:01:20