Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Labklājības salīdzinājums- Darbaspēks pēc pieprasījuma pret ilgtermiņa nodarbinātība
Title in English Well-Being Comparison - on Demand Workforce vs. Long Term Employment
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Daiga Ērgle
Abstract Pēdējo gadu laikā darbavietā notikušas būtiskas izmaiņas. Informācijas tehnoloģiju pieaugošā izmantošana darbā, nozaru globalizācija, organizatoriskā pārstrukturēšana, izmaiņas darba līgumos un darba grafikos – tas viss ir būtiski mainījis darba raksturu daudzos uzņēmumos, tostarp ilgtermiņa nodarbinātību un darbaspēku pēc pieprasījuma . Darba struktūra ir cieši saistīta ar cilvēka labsajūtu. Šī diplomdarba tēma ir “Labklājības salīdzinājums: darbaspēks pēc pieprasījuma pret ilgtermiņa nodarbinātību”. Darba mērķis ir noteikt labsajūtas saistību un tās nozīmi starp dažādiem darba veidiem, lai noskaidrotu, kurš darba veids vistiešāk iespaido, uzlabo vai pasliktina to. Labsajūta tiek mērīta izmantojot Likerta skalas izvirzītus apgalvojums, kam tiek aprēķināts katra indivīda labsajūtas rādītājs. Papildus norādot darba struktūru un labsajūtas rādītāju, tiek ievākti demogrāfiskie dati, kas ļauj veikt paralēlus un specifiskākus salīdzinājumus. Lai pārbaudītu izvirzīto izpētes jautājumu, kuram darba grafikam ir augstāks labklājības rādītājs un, lai apstiprinātu vai noliegtu izvirzīto hipotēzi, tiek izveidota aptauja, kuru var aizpildīts katrs, kuram ir pašreizēja darba pieredze. Aptaujas rezultāti tiek apkopoti un salīdzināti. Rezultāti atspoguļo, ka cilvēkiem ar pilnas slodzes darbu ir augstāks labsajūtas rādītājs nekā pārējām darba struktūrām. Teorētiskā analīze ir balstīta uz 72 literatūras avotiem. Diplomdarba apjoms ir 38 lapaspuses, tajā iekļautas 3 tabulas. Diplomdarba izstrādes valoda ir angļu valoda.
Keywords labklājība, darbinieki, dažādi darba veidi un grafiki
Keywords in English welfare, workers, different types of work and schedules
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 21.04.2022 02:01:20