Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Saistība starp fizisko darba vidi un darbinieku iesaistīšanos.
Nosaukums angļu valodā Relationship between Physical Work Environment and Employee Engagement
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Zanda Šmate
Anotācija Pētījuma nosaukums ir “Saistība starp fizisko darba vidi un darbinieku iesaisti”. Darbinieku iesaistīšanās ir populārs rādītājs daudziem uzņēmumiem, un, ņemot vērā arī dažādus biroju veidus, ir grūti atrast, kurš no tiem ir labāks vai kurš ir piemērots uzņēmumam. Tāpēc šis pētnieciskais darbs ir vērsts uz atšķirībām starp dažādām fiziskām darba vidēm attiecībā uz darbinieku iesaistīšanos vecuma grupā no 19 līdz 50 gadiem. Pētījuma galvenais jautājums – vai pastāv statistiski nozīmīga atšķirība starp dažādām fiziskajām darba vidēm un darbinieku iesaisti? Šī pētījuma mērķis ir novērtēt darbinieku iesaistīšanos, izmantojot Utrehtas darba iesaistīšanās skalu un jautājumus par darba informāciju. Kopumā piedalījās un tika novērtēti 102 darbinieki, kas ļāva veikt vienvirziena un divvirzienu ANOVA testus. Vienvirziena ANOVA tests parādīja, ka pastāv būtiska atšķirība starp aktivitātēs balstītu darba vietu un atvērto biroju. Turklāt divvirzienu ANOVA tests parādīja, ka sievietēm ir mazāka darbinieku iesaiste, strādājot attālināti. Ņemot vērā daudzos pētījuma ierobežojumus, ir nepieciešami plašāki pētījumi, lai novērtētu atšķirības starp dažādām fiziskām darba vidēm. Pētījums sastāv no 37 lapām, tajā ir 1 tabula. Kopumā pētījums atsaucas uz 59 literāriem avotiem. Pētījums ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi iesaistīšanās, fiziskā darba vide, darbinieki, birojs, attālināts darbs, activitātēs balstīts birojs, slēgts birojs, atvērtais birojs, UWES-9
Atslēgas vārdi angļu valodā : engagement, physical work environment, employees, office, remote work, activity-based workplace, closed office, open office, UWES-9
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2022 19:40:57