Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Saistība starp fizisko darba vidi un darbinieku iesaistīšanos.
Title in English Relationship between Physical Work Environment and Employee Engagement
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Zanda Šmate
Abstract Pētījuma nosaukums ir “Saistība starp fizisko darba vidi un darbinieku iesaisti”. Darbinieku iesaistīšanās ir populārs rādītājs daudziem uzņēmumiem, un, ņemot vērā arī dažādus biroju veidus, ir grūti atrast, kurš no tiem ir labāks vai kurš ir piemērots uzņēmumam. Tāpēc šis pētnieciskais darbs ir vērsts uz atšķirībām starp dažādām fiziskām darba vidēm attiecībā uz darbinieku iesaistīšanos vecuma grupā no 19 līdz 50 gadiem. Pētījuma galvenais jautājums – vai pastāv statistiski nozīmīga atšķirība starp dažādām fiziskajām darba vidēm un darbinieku iesaisti? Šī pētījuma mērķis ir novērtēt darbinieku iesaistīšanos, izmantojot Utrehtas darba iesaistīšanās skalu un jautājumus par darba informāciju. Kopumā piedalījās un tika novērtēti 102 darbinieki, kas ļāva veikt vienvirziena un divvirzienu ANOVA testus. Vienvirziena ANOVA tests parādīja, ka pastāv būtiska atšķirība starp aktivitātēs balstītu darba vietu un atvērto biroju. Turklāt divvirzienu ANOVA tests parādīja, ka sievietēm ir mazāka darbinieku iesaiste, strādājot attālināti. Ņemot vērā daudzos pētījuma ierobežojumus, ir nepieciešami plašāki pētījumi, lai novērtētu atšķirības starp dažādām fiziskām darba vidēm. Pētījums sastāv no 37 lapām, tajā ir 1 tabula. Kopumā pētījums atsaucas uz 59 literāriem avotiem. Pētījums ir rakstīts angļu valodā.
Keywords iesaistīšanās, fiziskā darba vide, darbinieki, birojs, attālināts darbs, activitātēs balstīts birojs, slēgts birojs, atvērtais birojs, UWES-9
Keywords in English : engagement, physical work environment, employees, office, remote work, activity-based workplace, closed office, open office, UWES-9
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 18.04.2022 19:40:57