Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Impulsīvu pirkumu tendences saistība ar personību
Nosaukums angļu valodā The Relationship between Impulsive Buying Tendency and Personality Traits
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Ieva Veidemane
Anotācija Mūsdienu tirgus vidē patērētāji ir vairāk pakļauti tādām ārējām ietekmēm kā veikala atmosfēra, produktu cenas, akcijas veikalā, mārketinga kampaņas, produktu dizains un daudzi citi, tāpēc daudzi pircēji ir vairāk tendēti uz impulsīviem pirkumiem. Ievērojot, ka arvien vairāk cilvēku visā pasaulē veic impulsīvus pirkumus, šāda uzvedība tagad tiek atzīta par dažādās kultūrās izplatītu patēriņa stilu. Pētījumos ir konstatēts, ka impulsīvas pirkšanas tendence ir cieši saistīta ar personību. Lai gan personība ir būtisks patērētāju lēmumu pieņemšanas elements, "Lielā piecnieka" personības īpašību loma impulsīvajos pirkumos nav pietiekami pārliecinoši izpētīta. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt saikni starp impulsīvas pirkšanas tendenci un visām "Lielā piecnieka" īpašībām. Dati par 125 respondentu izlasi no Latvijas pieaugušajiem tika iegūti, izmantojot tiešsaistes anketu, kas sastāvēja no validētu skalu jautājumiem. Rezultāti apstiprināja, ka personībai ir spēcīga ietekme ka impulsīvas pirkšanas tendencē. Turklāt rezultāti liecina, ka ekstraversijai, neirotiskumam un apzinīgumam ir visciešākā saistība ar impulsīvu pirkšanas tendenci. Rezultāti sniedz uz pētījumiem balstītus ieteikumus patērētāju uzvedības un mārketinga speciālistiem, uzņēmumiem un mazumtirgotājiem, kuri ir ieinteresēti izprast un izmantot klientu impulsīvās pirkšanas tendences informāciju lēmumu pieņemšanas procesā. Turklāt secinājumi varētu būt noderīgi indivīdiem, lai atpazītu savu tieksmi uz impulsīvu pirkšanu. Šis darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 38 lappusēm, 3 tabulām un 1 pielikuma. Literatūras sarakstā ir 72 atsauces.
Atslēgas vārdi patērētāju uzvedība, impulsīvi pirkumi, impulsīvu pirkumu tendence, personība, Lielā piecnieka personības iezīmes, piecu faktoru modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā consumer behavior, impulse buying, impulse buying tendency, personality, Big Five personality traits, five-factor model
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 18.04.2022 19:18:20