Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Impulsīvu pirkumu tendences saistība ar personību
Title in English The Relationship between Impulsive Buying Tendency and Personality Traits
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Ieva Veidemane
Abstract Mūsdienu tirgus vidē patērētāji ir vairāk pakļauti tādām ārējām ietekmēm kā veikala atmosfēra, produktu cenas, akcijas veikalā, mārketinga kampaņas, produktu dizains un daudzi citi, tāpēc daudzi pircēji ir vairāk tendēti uz impulsīviem pirkumiem. Ievērojot, ka arvien vairāk cilvēku visā pasaulē veic impulsīvus pirkumus, šāda uzvedība tagad tiek atzīta par dažādās kultūrās izplatītu patēriņa stilu. Pētījumos ir konstatēts, ka impulsīvas pirkšanas tendence ir cieši saistīta ar personību. Lai gan personība ir būtisks patērētāju lēmumu pieņemšanas elements, "Lielā piecnieka" personības īpašību loma impulsīvajos pirkumos nav pietiekami pārliecinoši izpētīta. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt saikni starp impulsīvas pirkšanas tendenci un visām "Lielā piecnieka" īpašībām. Dati par 125 respondentu izlasi no Latvijas pieaugušajiem tika iegūti, izmantojot tiešsaistes anketu, kas sastāvēja no validētu skalu jautājumiem. Rezultāti apstiprināja, ka personībai ir spēcīga ietekme ka impulsīvas pirkšanas tendencē. Turklāt rezultāti liecina, ka ekstraversijai, neirotiskumam un apzinīgumam ir visciešākā saistība ar impulsīvu pirkšanas tendenci. Rezultāti sniedz uz pētījumiem balstītus ieteikumus patērētāju uzvedības un mārketinga speciālistiem, uzņēmumiem un mazumtirgotājiem, kuri ir ieinteresēti izprast un izmantot klientu impulsīvās pirkšanas tendences informāciju lēmumu pieņemšanas procesā. Turklāt secinājumi varētu būt noderīgi indivīdiem, lai atpazītu savu tieksmi uz impulsīvu pirkšanu. Šis darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 38 lappusēm, 3 tabulām un 1 pielikuma. Literatūras sarakstā ir 72 atsauces.
Keywords patērētāju uzvedība, impulsīvi pirkumi, impulsīvu pirkumu tendence, personība, Lielā piecnieka personības iezīmes, piecu faktoru modelis
Keywords in English consumer behavior, impulse buying, impulse buying tendency, personality, Big Five personality traits, five-factor model
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 18.04.2022 19:18:20