Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Finanšu pratība un riska tolerance uzkrājumu prognozēšanā
Nosaukums angļu valodā Financial Literacy and Risk Tolerance in Predicting Savings
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Zakia Siddiqui
Anotācija Šī bakalaura darba tēma ir “Finanšu pratība un riska tolerance ietaupījumu prognozēšanā”. Šis darbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no 55 lapaspusēm, četrām tabulām, vienu attēlu un vienu pielikumu. Šis pētījums ir tapis izmantojot 87 zinātniskos informācijas avotus. Ik vienam ir svarīgi pieņemt pārdomātus lēmumus par savu finansiālo stāvokli strauji mainīgo ekonomisko apstākļu un neparedzētu krīžu dēļ. Ietaupījumi ir būtiski, lai nodrošinātu mājsaimniecību un visas ekonomikas finansiālo stabilitāti, un tie var iespējami novērst materiālas grūtības nākotnē. Šo iemeslu dēļ ir svarīgi izprast faktorus, kas ietekmē ietaupījumu veidošanu un finanšu lēmumu pieņemšanu attiecība uz ietaupīšanu. Šajā bakalaura darbā tiek pētīta uzkrājumu nozīme ekonomikā un saikne starp ietaupījumiem un šādiem faktoriem – finanšu pratību un riska toleranci. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pastāv statistiska sakarība starp finanšu pratību, riska toleranci un ietaupījumiem. Daudzfaktoru regresijas analīze parāda, ka starp finanšu pratību, riska toleranci un ietaupījumiem nav būtiskas sakarības. Tomēr rezultāti saskan ar literatūrā pieejamo informāciju, ka dažiem demogrāfiskajiem faktoriem, piemēram, vecumam, dzimumam un ienākumiem, ir korelācija ar mainīgajiem rādītājiem – finanšu pratību, riska toleranci un ietaupījumiem.
Atslēgas vārdi ietaupījumi, finanšu pratība, riska tolerance, finanšu lēmumu pieņemšana
Atslēgas vārdi angļu valodā savings, financial literacy, risk tolerance, financial decision making
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.04.2022 21:42:28