Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Finanšu pratība un riska tolerance uzkrājumu prognozēšanā
Title in English Financial Literacy and Risk Tolerance in Predicting Savings
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Zakia Siddiqui
Abstract Šī bakalaura darba tēma ir “Finanšu pratība un riska tolerance ietaupījumu prognozēšanā”. Šis darbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no 55 lapaspusēm, četrām tabulām, vienu attēlu un vienu pielikumu. Šis pētījums ir tapis izmantojot 87 zinātniskos informācijas avotus. Ik vienam ir svarīgi pieņemt pārdomātus lēmumus par savu finansiālo stāvokli strauji mainīgo ekonomisko apstākļu un neparedzētu krīžu dēļ. Ietaupījumi ir būtiski, lai nodrošinātu mājsaimniecību un visas ekonomikas finansiālo stabilitāti, un tie var iespējami novērst materiālas grūtības nākotnē. Šo iemeslu dēļ ir svarīgi izprast faktorus, kas ietekmē ietaupījumu veidošanu un finanšu lēmumu pieņemšanu attiecība uz ietaupīšanu. Šajā bakalaura darbā tiek pētīta uzkrājumu nozīme ekonomikā un saikne starp ietaupījumiem un šādiem faktoriem – finanšu pratību un riska toleranci. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pastāv statistiska sakarība starp finanšu pratību, riska toleranci un ietaupījumiem. Daudzfaktoru regresijas analīze parāda, ka starp finanšu pratību, riska toleranci un ietaupījumiem nav būtiskas sakarības. Tomēr rezultāti saskan ar literatūrā pieejamo informāciju, ka dažiem demogrāfiskajiem faktoriem, piemēram, vecumam, dzimumam un ienākumiem, ir korelācija ar mainīgajiem rādītājiem – finanšu pratību, riska toleranci un ietaupījumiem.
Keywords ietaupījumi, finanšu pratība, riska tolerance, finanšu lēmumu pieņemšana
Keywords in English savings, financial literacy, risk tolerance, financial decision making
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 17.04.2022 21:42:28