Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Kredītriska pārvaldības un tās ietekmes uz Indijas komercbanku rentabilitāti novērtējums.
Nosaukums angļu valodā Assessment of credit risk management and its impact on profitability of commercial banks in India.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Nadežda Koleda
Anotācija Noslēguma darba autors:Rohini Sureshkumar Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec, assoc. prof. Konstantins Kozlovskis Noslēguma darba temats:Kredītriska pārvaldības un tās ietekmes uz Indijas komercbanku rentabilitāti novērtējums Noslēguma darbs rakstīts: Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80 lappuses, tajā ir 8 attēli, 37 tabulas, 15 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 76 avotus angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma periodā no 2015. līdz 2020. gadam pastāv būtiska ietekme un pozitīva korelācija starp ROA un NPLR. Savukārt 2015.-2020.gada pētījuma periodā nav būtiskas kredītriska ietekmes uz komercbanku KPR un LPNPL. Pētījuma periodā no 2015. Līdz 2020. Gadam pastāv būtiska ietekme un pozitīva korelācija starp ROE un NPLR. Savukārt 2015.-2020.gada pētījuma periodā nav būtiskas kredītriska ietekmes uz komercbanku KPR un LPNPL. 2015.-2020.gada studiju periodā nav būtiskas attiecības starp NITA un CAR, NPLR vai LPNPL. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts:Sureshkumar R. (2022).Kredītriska pārvaldības un tās ietekmes uz Indijas komercbanku rentabilitāti novērtējums K Kozlovskis. Riga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbības finanses”, 2022, 80
Atslēgas vārdi komercbankas, kredītriska vadība, rentabilitāte, aktīvu atdeve, kredītriski
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial banks, credit risk management, profitability, return on assets, credit risks
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.03.2022 13:35:47