Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Kredītriska pārvaldības un tās ietekmes uz Indijas komercbanku rentabilitāti novērtējums.
Title in English Assessment of credit risk management and its impact on profitability of commercial banks in India.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Nadežda Koleda
Abstract Noslēguma darba autors:Rohini Sureshkumar Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec, assoc. prof. Konstantins Kozlovskis Noslēguma darba temats:Kredītriska pārvaldības un tās ietekmes uz Indijas komercbanku rentabilitāti novērtējums Noslēguma darbs rakstīts: Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80 lappuses, tajā ir 8 attēli, 37 tabulas, 15 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 76 avotus angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma periodā no 2015. līdz 2020. gadam pastāv būtiska ietekme un pozitīva korelācija starp ROA un NPLR. Savukārt 2015.-2020.gada pētījuma periodā nav būtiskas kredītriska ietekmes uz komercbanku KPR un LPNPL. Pētījuma periodā no 2015. Līdz 2020. Gadam pastāv būtiska ietekme un pozitīva korelācija starp ROE un NPLR. Savukārt 2015.-2020.gada pētījuma periodā nav būtiskas kredītriska ietekmes uz komercbanku KPR un LPNPL. 2015.-2020.gada studiju periodā nav būtiskas attiecības starp NITA un CAR, NPLR vai LPNPL. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts:Sureshkumar R. (2022).Kredītriska pārvaldības un tās ietekmes uz Indijas komercbanku rentabilitāti novērtējums K Kozlovskis. Riga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbības finanses”, 2022, 80
Keywords komercbankas, kredītriska vadība, rentabilitāte, aktīvu atdeve, kredītriski
Keywords in English commercial banks, credit risk management, profitability, return on assets, credit risks
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 23.03.2022 13:35:47