Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Mikro finansēšanas iestāžu efektivitātes novērtējums Indijā.
Nosaukums angļu valodā Assessment of Efficiency of Microfinance Institutions in India.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Nadežda Koleda
Anotācija ANOTĀCIJA Noslēguma darba autors: Dilsy Francis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Natālija Lāce Noslēguma darba temats: Mikro finansēšanas iestāžu efektivitātes novērtējums Indijā Noslēguma darbs rakstīts rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjomsir 83 lapas, tajā ir attēli, 23 tabulas, 5 formulas Bibliogrāfija un avotu saraksts satur avotus angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Vidējie finanšu ieņēmumi no 2013. līdz 2017. Gadam samazinājās no 0, 22 līdz 0, 20. Vien laikus izmaksas uzvienua izņēmēj un edaudz pie augapētījuma laikā no 578 līdz 602. Kopēja is darbinieku skaitsir pieaudzis no 1887 līdz 2609, kas ilustrē organizācijas finansiālo efektivitāti. .Operatīv ieizdevumi kredītport felim pieauguši no 9,87 līdz 9,97, kas liecina par pamat darbības izdevumu pieaugumu. Bruto kredīt port felisir pieaudzis no 311,23 līdz 743,27, kas liecina par klientu skaita pieaugumu. No 2013. Līdz 2017. Gadam pašreizēj āpētījumā tika aplūkota 20 Indijas mikrofinansēšanas organizāciju tehniskā, tīrā tehniskā un mēroga efektivitāte. Atsevišķu MFI efektivitātes rādītājiliecina, ka Sangha Mithra Rural Financial Services un Bandhan Microfinance bij avienīgie divi labāk ierādītāji, kas izmanto jaganne mainīgas, ganmainīga smēroga atdevespieeju. Lielā kodaļu no mikrofinansēšanas organizācijās novērotajāmne efektivitātē mizraisījane pietiekamaie guldījumusa dale un izmantošana vai darbība nepietiekamāmērogā, un tas visstiešiietekmē mikrofinansēšana siestādes dzīvot spēju. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Francis D. (2022). Mikro finansēšanas iestāžu efektivitātes novērtējums Indijā, N Lace. Riga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbības finanses”, 2022, 83
Atslēgas vārdi microfinance, india MFI INDIA, DEA ANALYSIS
Atslēgas vārdi angļu valodā microfinance, india MFI INDIA, DEA ANALYSIS
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.03.2022 01:37:44