Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Mikro finansēšanas iestāžu efektivitātes novērtējums Indijā.
Title in English Assessment of Efficiency of Microfinance Institutions in India.
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Nadežda Koleda
Abstract ANOTĀCIJA Noslēguma darba autors: Dilsy Francis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Natālija Lāce Noslēguma darba temats: Mikro finansēšanas iestāžu efektivitātes novērtējums Indijā Noslēguma darbs rakstīts rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjomsir 83 lapas, tajā ir attēli, 23 tabulas, 5 formulas Bibliogrāfija un avotu saraksts satur avotus angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Vidējie finanšu ieņēmumi no 2013. līdz 2017. Gadam samazinājās no 0, 22 līdz 0, 20. Vien laikus izmaksas uzvienua izņēmēj un edaudz pie augapētījuma laikā no 578 līdz 602. Kopēja is darbinieku skaitsir pieaudzis no 1887 līdz 2609, kas ilustrē organizācijas finansiālo efektivitāti. .Operatīv ieizdevumi kredītport felim pieauguši no 9,87 līdz 9,97, kas liecina par pamat darbības izdevumu pieaugumu. Bruto kredīt port felisir pieaudzis no 311,23 līdz 743,27, kas liecina par klientu skaita pieaugumu. No 2013. Līdz 2017. Gadam pašreizēj āpētījumā tika aplūkota 20 Indijas mikrofinansēšanas organizāciju tehniskā, tīrā tehniskā un mēroga efektivitāte. Atsevišķu MFI efektivitātes rādītājiliecina, ka Sangha Mithra Rural Financial Services un Bandhan Microfinance bij avienīgie divi labāk ierādītāji, kas izmanto jaganne mainīgas, ganmainīga smēroga atdevespieeju. Lielā kodaļu no mikrofinansēšanas organizācijās novērotajāmne efektivitātē mizraisījane pietiekamaie guldījumusa dale un izmantošana vai darbība nepietiekamāmērogā, un tas visstiešiietekmē mikrofinansēšana siestādes dzīvot spēju. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Francis D. (2022). Mikro finansēšanas iestāžu efektivitātes novērtējums Indijā, N Lace. Riga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbības finanses”, 2022, 83
Keywords microfinance, india MFI INDIA, DEA ANALYSIS
Keywords in English microfinance, india MFI INDIA, DEA ANALYSIS
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 23.03.2022 01:37:44