Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Uzvedības finanšu faktoru ietekmes uz atsevišķu investoru lēmumiem par investīcijām akcijās novērtējums Indijas akciju tirgū.
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Behavioral Finance Factors on individual Stock Investment Decisions at Indian Stock Market.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Jūlija Bistrova
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Vibin Philip Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Assoc. Prof.; Dr. oec. Konstantins Kozlovskis Noslēguma darba temats: Uzvedības finanšu faktoru ietekmes uz atsevišķu investoru lēmumiem par investīcijām akcijās novērtējums Indijas akciju tirgū. Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 25. tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 61 avots angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Galvenais secinājums ir tāds, ka pirkšanas modelī ietekmējošie faktori ir heiristiskā uzvedība un ganāmpulka uzvedība. Tajā pašā laikā pārdošanas lēmums daudz un daudz vairāk veicina izvairīšanos no riska, nekā tas veicina lēmumu iegādāties atsevišķus investorus. Demogrāfiskie mainīgie nav statistiski nozīmīgi korelēti ar atsevišķu investoru lēmumiem par ieguldījumiem Indijas akciju tirgū. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Philip V. (2022) Uzvedības finanšu faktoru ietekmes uz atsevišķu investoru lēmumiem par investīcijām akcijās novērtējums Indijas akciju tirgū Maģistra darbs/ V. Philip, K. Kozlovskis.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbības finanses” 80.lpp.
Atslēgas vārdi Uzvedības finanšu faktoru
Atslēgas vārdi angļu valodā Behavioral Finance Factors
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 10.03.2022 00:22:38