Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Valūtas maiņas likmju svārstību ietekmes analīze uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku
Nosaukums angļu valodā Analysis of the impact of currency exchange rate fluctuations on the United States of America economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Zin.asist. K.Freimanis
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Maulik Vaghani Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Normunds Balabka Bakalaura darba nosaukums: “Valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku analīze” Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, ASV ekonomikas valūtas kursa un inflācijas līmeņa un valūtas kursa un inflācijas līmeņa ietekmes uz ASV ekonomiku, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 61 lpp. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir: septiņdesmit trīs angļu valodā. Šajā pētnieciskajā darbā tika pētīta valūtas kursa svārstību ietekme uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa ir veltīta valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku analīzei. Vispirms ir dots valūtas kursa, inflācijas līmeņa un ASV ekonomikas jēdziens, lai to labāk izprastu. Otrajā nodaļā apskatīta sekundāro datu analīze un hipotēžu pārbaude. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vaghani, M. (2022). Valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku analīze, bakalaura darbs. RTU, AIBE0, Bakalaura akadēmiskā programma “Ekonomika”, 61 lpp.
Atslēgas vārdi Pētījuma priekšmets: Valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku novērtējums. Pētījuma objekts: Amerikas Savienoto Valstu ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Research subject: Assessment of impact of exchange rate fluctuations on the United States of America economy. Research object: United States of America economy
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.02.2022 22:06:55