Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Valūtas maiņas likmju svārstību ietekmes analīze uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku
Title in English Analysis of the impact of currency exchange rate fluctuations on the United States of America economy
Department
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Zin.asist. K.Freimanis
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Maulik Vaghani Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Normunds Balabka Bakalaura darba nosaukums: “Valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku analīze” Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, ASV ekonomikas valūtas kursa un inflācijas līmeņa un valūtas kursa un inflācijas līmeņa ietekmes uz ASV ekonomiku, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 61 lpp. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir: septiņdesmit trīs angļu valodā. Šajā pētnieciskajā darbā tika pētīta valūtas kursa svārstību ietekme uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa ir veltīta valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku analīzei. Vispirms ir dots valūtas kursa, inflācijas līmeņa un ASV ekonomikas jēdziens, lai to labāk izprastu. Otrajā nodaļā apskatīta sekundāro datu analīze un hipotēžu pārbaude. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vaghani, M. (2022). Valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku analīze, bakalaura darbs. RTU, AIBE0, Bakalaura akadēmiskā programma “Ekonomika”, 61 lpp.
Keywords Pētījuma priekšmets: Valūtas kursa svārstību ietekmes uz Amerikas Savienoto Valstu ekonomiku novērtējums. Pētījuma objekts: Amerikas Savienoto Valstu ekonomika
Keywords in English Research subject: Assessment of impact of exchange rate fluctuations on the United States of America economy. Research object: United States of America economy
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 15.02.2022 22:06:55