Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Patērētāju uzvedības analīze Šrilankas kosmētikas tirgū
Nosaukums angļu valodā Analysis of the consumers behavior in cosmetics market in Sri Lanka
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Prakt.doc. N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba autors: Madushani Saumya Jayarathne Ikkagoda Arachchige Bakalaura darbaprasmīgs vadītājs : Dr. oec., Doc. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba nosaukums: Patērētāju uzvedības analīze Šrilankas kosmētikas tirgū Bakalaura darbs rakstīts : ir uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, 2 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 75 p, tas ietver 12 attēlus, 31 tabulas, 0 formulas, Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 78 avotu angļu valodā. Darbam ir 6 pielikums Maģistra darba galvenie rezultāti: Lai noskaidrotu faktorus, kas ietekmē patērētāju pirkšanās paradumus kosmētikas nozarē, darba pirmajā daļā tika pētīta kosmētikas nozares vēsture, raksturoti patērētāju pirkšanās paradumi, noskaidrots kādus produktus dēvē par kosmētiku un apskatīti citi darbam būtiski aspekti. Tāpat tika apskatīts tas, kā globalizācija ietekmējusi kosmētikas tirgu. Darbā pētījuma problēma bija saprast, kādus faktorus patērētāji ņem vērā iegādājoties kosmētiku. Pamatojot pētījuma problēmu, tika atzīts, ka šis pētījums papildinās pašreizējās akadēmiskās zināšanas un Šrilankas kosmētikas izvēli, kā arī palīdzēs kosmētikas ražotājiem gūt priekšstatu par to, kā ražot un pozicionēt tirgū savus produktus. Problēmas pamatošanai sākotnēji tika veikta aptauja, kurā kosmētikas tirgotāji konstatēja kosmētikas lietošanas nozīmīgumu, savukārt, patērētāji norādīja, ka kvalitāte, ko viņi sagaida no kosmētikas, netiek sasniegta ar produktiem, ko tie iegādājas, kas bieži vien rada veselības problēmas. Autore apkopoja primāros un sekundāros datus, analizēja tos izmantojot SPSS un izklāstīja iegūto pētījuma metodoloģijā. Noslēgumā var apgalvot, ka pētījumā definētie mērķi lielā mērā ir sasniegti pateicoties ievāktajiem datiem un iegūto atziņu analīzei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Madushani Saumya Jayarathne Ikkagoda Arachchige, Šatrevičs, V. (2022). Analysis of the Consumer Behavior In The Cosmetics Market in Sri Lanka. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, FEEM Teritorijas attīstības vadības un pilsētekonomikas katedra, studiju programma "Ekonomika" 75 lpp.
Atslēgas vārdi patērētāja uzvedība, zīmolu informētību, zīmola lojalitāte, zīmola kvalitāte, zīmolu asociācija
Atslēgas vārdi angļu valodā consumer behavior, brand awareness, brand loyalty, brand quality, brand association
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2022 20:02:14