Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Patērētāju uzvedības analīze Šrilankas kosmētikas tirgū
Title in English Analysis of the consumers behavior in cosmetics market in Sri Lanka
Department
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Prakt.doc. N.Balabka
Abstract Bakalaura darba autors: Madushani Saumya Jayarathne Ikkagoda Arachchige Bakalaura darbaprasmīgs vadītājs : Dr. oec., Doc. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba nosaukums: Patērētāju uzvedības analīze Šrilankas kosmētikas tirgū Bakalaura darbs rakstīts : ir uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, 2 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 75 p, tas ietver 12 attēlus, 31 tabulas, 0 formulas, Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 78 avotu angļu valodā. Darbam ir 6 pielikums Maģistra darba galvenie rezultāti: Lai noskaidrotu faktorus, kas ietekmē patērētāju pirkšanās paradumus kosmētikas nozarē, darba pirmajā daļā tika pētīta kosmētikas nozares vēsture, raksturoti patērētāju pirkšanās paradumi, noskaidrots kādus produktus dēvē par kosmētiku un apskatīti citi darbam būtiski aspekti. Tāpat tika apskatīts tas, kā globalizācija ietekmējusi kosmētikas tirgu. Darbā pētījuma problēma bija saprast, kādus faktorus patērētāji ņem vērā iegādājoties kosmētiku. Pamatojot pētījuma problēmu, tika atzīts, ka šis pētījums papildinās pašreizējās akadēmiskās zināšanas un Šrilankas kosmētikas izvēli, kā arī palīdzēs kosmētikas ražotājiem gūt priekšstatu par to, kā ražot un pozicionēt tirgū savus produktus. Problēmas pamatošanai sākotnēji tika veikta aptauja, kurā kosmētikas tirgotāji konstatēja kosmētikas lietošanas nozīmīgumu, savukārt, patērētāji norādīja, ka kvalitāte, ko viņi sagaida no kosmētikas, netiek sasniegta ar produktiem, ko tie iegādājas, kas bieži vien rada veselības problēmas. Autore apkopoja primāros un sekundāros datus, analizēja tos izmantojot SPSS un izklāstīja iegūto pētījuma metodoloģijā. Noslēgumā var apgalvot, ka pētījumā definētie mērķi lielā mērā ir sasniegti pateicoties ievāktajiem datiem un iegūto atziņu analīzei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Madushani Saumya Jayarathne Ikkagoda Arachchige, Šatrevičs, V. (2022). Analysis of the Consumer Behavior In The Cosmetics Market in Sri Lanka. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, FEEM Teritorijas attīstības vadības un pilsētekonomikas katedra, studiju programma "Ekonomika" 75 lpp.
Keywords patērētāja uzvedība, zīmolu informētību, zīmola lojalitāte, zīmola kvalitāte, zīmolu asociācija
Keywords in English consumer behavior, brand awareness, brand loyalty, brand quality, brand association
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 07.02.2022 20:02:14