Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzdzīvokļu ēka ar jumta terasi un dažādas konstrukcijas balkoniem"
Nosaukums angļu valodā "Apartment building with a roof terrace and balconies of various designs"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas tēma ir “Konsolveida balkonu risinājumu analīze”, un inženierprojekta tēma ir “Daudzdzīvokļu ēka ar jumta terasi un dažādas konstrukcijas balkoniem”. Pētnieciskais darbs satur atšķirīgu konsolveida balkonu stiprinājumu variantu aprēķinus, analīzi un salīdzinājumus. Aprēķini tiek veikti izmantojot normatīvu un standartu vadlīnijas, ražotāju tehniskos risinājumus un būvniecības vispārpieņemtus principus. Pētījumā tiek noskaidroti piemeklēto risinājumu ierobežojumi, priekšrocības un trūkumi, kas saistīti ar veicamajiem aprēķiniem, būvdarbiem un ekspluatāciju. Noslēgumā apkopoti darbā iegūtie rezultāti un atziņas, balkonu varianti sagrupēti pēc iespējamā konsoles garuma, realizācijas sarežģītības un ekspluatācijas īpatnībām. Diplomdarba inženierprojekta daļa sastāv no arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu veikšanas organizācijas daļas. Arhitektūras daļā izstrādāts vispārīgs ēkas un zemesgabala, ugunsdrošības, vides un inženiertīklu apraksts. Būvkonstrukciju daļā veikti pāļu ar režģogu, biaksiāli liektas kolonnas, pa kontūru balstītas pārseguma plātnes un mezglu aprēķini – pārseguma caurspiešanas aprēķins un balkonu stiprinājumu aprēķini no diplomdarba pētījuma daļas. Būvdarbu veikšanas organizācijas daļā aprakstīta galveno būvelementu būvdarbu tehnoloģija, izstrādāts kalendārais plāns, būvmašīnu un materiālu piegādes grafiks, ģenerālais un būvniecības ģenerālais plāns, divas tehnoloģiskās kartes, viena lokālā tāme un objekta koptāme. Diplomdarba apjoms ir 209 lapas, 196 attēli, 5 tabulas un 11 rasējumi, no kuriem 9 A1 un 2 A2 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Balkons, konsole, ieliekamas detaļas, siltumbarjera, daudzdzīvokļu ēka, pazemes autostāvvieta, caurspiešana, kolonna, pāļi un režģogi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Balcony, cantilever, inserts, heat barrier, multi-apartment building, underground parking, capacity, column, piles and pile-raft foundations.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2022 19:03:15