Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Farmācijas tirgus monopolizācijas un sabiedrības zaudējuma novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the pharmaceutical market monopolisation in Latvia and associated loss for the society
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Pētnieks I.Voronova
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Farmācijas tirgus monopolizācijas un sabiedrības zaudējuma novērtējums”. Darba autors Raimonds Rumps. Darba vadītāja Ilze Judrupa. Maģistra darba mērķis ir veikt Latvijas farmācijas tirgus analīzi, novērtējot sabiedrības zaudējumu apmēru no tā monopolizācijas. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika veikta teorētiskā analīze par monopolu, HHI indeksu un tā aprēķināšanu, sabiedrības zaudējuma noteikšanas iespējām un veiktā praktiskā analīze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā ir sniegta teorētiskā informācija par monopolu, par HHI indeksu un tā alternatīvām un sabiedrības zaudējuma aprēķināšanas metodēm. Otrajā daļā ir veikta farmācijas vairumtirdzniecības tirgus analīze, analizējot pieejamos datus. Tāpat ir veikta HHI indeksa aprēķināšana, lai novērtētu monopolizācijas situāciju. Trešajā daļā ir izvirzīti risinājumi farmācijas tirgus pilnveidei un veikts sabiedrības zaudējumu aprēķins par 2015. – 2020.gadu Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka medikamentu vairumtirdzniecības nozarē ir novērojama tirgus koncentrācija vienam uzņēmumam pēc tirgus daļas lieluma, kamēr no neto peļņas aspekta nav novērojama tirgus koncentrācija vienam uzņēmumam. Maģistra darba kopapjoms ir 83 lappuses, tajā iekļautas 19 tabulas un 17 attēli. Darba izstrādei izmantoti 46 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Farmācija, HHI indekss, monopols, tirgus daļa, nozare.
Atslēgas vārdi angļu valodā Pharmacy, HHI index, monopoly, market share, industry
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 03.02.2022 21:24:49