Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Farmācijas tirgus monopolizācijas un sabiedrības zaudējuma novērtējums Latvijā
Title in English Assessment of the pharmaceutical market monopolisation in Latvia and associated loss for the society
Department
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Pētnieks I.Voronova
Abstract Maģistra darba tēma ir “Farmācijas tirgus monopolizācijas un sabiedrības zaudējuma novērtējums”. Darba autors Raimonds Rumps. Darba vadītāja Ilze Judrupa. Maģistra darba mērķis ir veikt Latvijas farmācijas tirgus analīzi, novērtējot sabiedrības zaudējumu apmēru no tā monopolizācijas. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika veikta teorētiskā analīze par monopolu, HHI indeksu un tā aprēķināšanu, sabiedrības zaudējuma noteikšanas iespējām un veiktā praktiskā analīze. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā ir sniegta teorētiskā informācija par monopolu, par HHI indeksu un tā alternatīvām un sabiedrības zaudējuma aprēķināšanas metodēm. Otrajā daļā ir veikta farmācijas vairumtirdzniecības tirgus analīze, analizējot pieejamos datus. Tāpat ir veikta HHI indeksa aprēķināšana, lai novērtētu monopolizācijas situāciju. Trešajā daļā ir izvirzīti risinājumi farmācijas tirgus pilnveidei un veikts sabiedrības zaudējumu aprēķins par 2015. – 2020.gadu Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka medikamentu vairumtirdzniecības nozarē ir novērojama tirgus koncentrācija vienam uzņēmumam pēc tirgus daļas lieluma, kamēr no neto peļņas aspekta nav novērojama tirgus koncentrācija vienam uzņēmumam. Maģistra darba kopapjoms ir 83 lappuses, tajā iekļautas 19 tabulas un 17 attēli. Darba izstrādei izmantoti 46 informācijas avoti.
Keywords Farmācija, HHI indekss, monopols, tirgus daļa, nozare.
Keywords in English Pharmacy, HHI index, monopoly, market share, industry
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 03.02.2022 21:24:49