Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Veikala piebūve Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Shop extension in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Mārtiņš Zaķis
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām – inženierprojekta un pētnieciskās daļas. Bakalaura darba pētnieciskās daļas mērķis ir izstrādāt rekomendācijas būvniecības industrijas dalībniekiem par ilgtspējības prasību izmantošanu ēku projektēšanā un būvniecībā. Darba ietvaros tiek skaidrots: o ilgtspējīgas būvniecības jēdziens; o aplūkots būves dzīves cikls, analīze un aprēķina metodika; o saskatīti šķēršļi ilgtspējīgas būvniecības sfērā; o aprakstītas kompetences starp būvniecībā iesaistītajām pusēm; o veikti secinājumi par ilgtspējīgas būvniecības prakšu izmantošanu Latvijas būvniecības industrijā un priekšlikumi iesaistītajām pusēm. Darba apjoms pētnieciskajā daļā: 43 lapaspuses, 13 attēli, 34 literatūras avoti. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts projekts veikala piebūvei Rīgā. Zemesgabals atrodas Gaiļezera ielā 8. Ēkai paredzēts 1 virszemes stāvs, kopā sastādot piebūvējamo platību 2428 m2, ar kopējo apbūves laukumu pēc būvdarbiem 11’440 m2, jaunbūves augstums – 7.7 m ar tirdzniecības platību – 1764 m2. Ēkas galvenā funkcija ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpas, ar pāris darbinieku telpām. Ēka risināta ar saliekamā dzelzsbetona nesošām kolonnām ar pāļu pamatiem un metāla kopnēm. Inženierprojekta daļā tiek: o sniegtas vispārīgas ziņas par arhitektūras, būvkonstrukciju un inženiertehniskajiem risinājumiem; o veikts būvkonstrukciju aprēķins; o veikts ekonomiskais pamatojums kolonnām; o izstrādāts būvdarbu tehnoloģiju un darba drošības apraksts. o Izstrādāti 10 A1 formāta rasējumi. Darba apjoms inženierprojektā: 97 lapaspuses, 35 attēli, 23 tabulas, 188 formulas, 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga būvniecība; būves dzīves cikls; ilgtspējīgas būvniecības izaicinājumi; ilgtspējīgas būvniecības dalībnieku kompetences
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable construction; building life cycle; challenges of sustainable construction; sustainable construction stakeholder competencies
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2022 23:10:25