Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Veikala piebūve Rīgā"
Title in English "Shop extension in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Raivo Kalderauskis
Reviewer Mārtiņš Zaķis
Abstract Diplomdarbs sastāv no divām daļām – inženierprojekta un pētnieciskās daļas. Bakalaura darba pētnieciskās daļas mērķis ir izstrādāt rekomendācijas būvniecības industrijas dalībniekiem par ilgtspējības prasību izmantošanu ēku projektēšanā un būvniecībā. Darba ietvaros tiek skaidrots: o ilgtspējīgas būvniecības jēdziens; o aplūkots būves dzīves cikls, analīze un aprēķina metodika; o saskatīti šķēršļi ilgtspējīgas būvniecības sfērā; o aprakstītas kompetences starp būvniecībā iesaistītajām pusēm; o veikti secinājumi par ilgtspējīgas būvniecības prakšu izmantošanu Latvijas būvniecības industrijā un priekšlikumi iesaistītajām pusēm. Darba apjoms pētnieciskajā daļā: 43 lapaspuses, 13 attēli, 34 literatūras avoti. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts projekts veikala piebūvei Rīgā. Zemesgabals atrodas Gaiļezera ielā 8. Ēkai paredzēts 1 virszemes stāvs, kopā sastādot piebūvējamo platību 2428 m2, ar kopējo apbūves laukumu pēc būvdarbiem 11’440 m2, jaunbūves augstums – 7.7 m ar tirdzniecības platību – 1764 m2. Ēkas galvenā funkcija ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpas, ar pāris darbinieku telpām. Ēka risināta ar saliekamā dzelzsbetona nesošām kolonnām ar pāļu pamatiem un metāla kopnēm. Inženierprojekta daļā tiek: o sniegtas vispārīgas ziņas par arhitektūras, būvkonstrukciju un inženiertehniskajiem risinājumiem; o veikts būvkonstrukciju aprēķins; o veikts ekonomiskais pamatojums kolonnām; o izstrādāts būvdarbu tehnoloģiju un darba drošības apraksts. o Izstrādāti 10 A1 formāta rasējumi. Darba apjoms inženierprojektā: 97 lapaspuses, 35 attēli, 23 tabulas, 188 formulas, 19 literatūras avoti.
Keywords ilgtspējīga būvniecība; būves dzīves cikls; ilgtspējīgas būvniecības izaicinājumi; ilgtspējīgas būvniecības dalībnieku kompetences
Keywords in English sustainable construction; building life cycle; challenges of sustainable construction; sustainable construction stakeholder competencies
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 31.01.2022 23:10:25