Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve, Rīgā, Strēlnieku ielā 4B"
Nosaukums angļu valodā "New construction of a multi-apartment residential building in Riga, Strēlnieku street 4B"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Baiba Gaujēna
Recenzents Ģirts Būmanis
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts divās daļās – pētnieciskā un inženierprojekta daļa. Diplomprojekta pētnieciskā daļa izstrādāta par tēmu – Daudzdzīvokļu ēku ārsienu konstrukcijas izbūves ekonomiskais salīdzinājums Latvijas būvniecības tirgus apstākļos. Diplomprojekta inženiera projekta daļa izstrādāta par tēmu – Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve, Rīgā, Strēlnieku ielā 4B Darba aktualitāti raksturo tas, ka ēku ārsienu it īpaši būvkonstrukciju izbūve veido salīdzinoši ilgu būvniecības laiku, kas attiecīgi sastāda arī lielu daļu no kopējām būvniecības izmaksām. Tāpēc svarīgi ir noskaidrot efektīvāko būvniecības ārsienu veidu un apskatīt jaunākās tehnoloģijas. Darba mērķis ir izpētīt daudzdzīvokļu ēku ārsienu konstrukciju tipu darbietilpību un izmaksas, nosakot efektīvāko sienu tipu pēc to izbūves darbietilpības un izmaksām. Pētījumā tika izmantots literatūras apkopojuma, būvdarbu izmaksu noteikšanas, izmaksu analīzes metodes. Inženierprojektā tika izstrādāts būvprojekts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecībai, izstrādājot arhitektoniskos, būvkonstrukciju un darbu veikšanas risinājumus. Veicot risinājumu izstrādi tika veikti būvkonstrukciju aprēķini, konstrukcijas ekonomiskais salīdzinājums, objekta ekonomiskais pamatojums veicot būvdarbu izmaksu noteikšanu sastādot lokālo tāmi un koptāmi, un siltumtehniskie aprēķini. Kā arī tika izstrādāts arhitektūras, konstrukciju, ugunsdrošības, inženiertehnisko tīklu, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas, kvalitātes kontroles, darba aizsardzības un drošības tehnikas risinājumu apraksts darba veikšanas projekta izstrāde. Darbs izstrādāts uz 158 lapām, bakalaura pētījums izstrādāts uz 42 lapām, inženiera projekts izstrādāts uz 85 lapām, darbam pievienoti 9 A1 lapas formāta rasējumi, kā arī 3 pielikumi. Darbā ievietotas 21 tabula un 55 attēli, kā arī 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ekonomiskais salīdzinājums, ārsienu konstrukcijas, dzīvojamās ēkas
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic comparison, external walls, residential building
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2022 19:16:38